Hopp til innhold

Matstreif avlyst i 2021

Matstreif 2021 må dessverre avlyses. Det er fortsatt stor grad av usikkerhet knyttet til mulige lokale smitteutbrudd. Det har også vist seg vanskelig å finne et egnet sted å gjennomføre arrangementet på.

Alternativt arrangement

Pandemien gjorde at fjorårets Matstreif heller ikke kunne arrangeres i vanlig forstand. Et alternativt konsept, Mat*Larm, ble gjennomført i fjor. Mat*larm var et konsept som koblet produsenter med restauranter. Opplegget var spesielt innrettet mot produsenter som mistet store deler av sitt marked som følge av pandemien.

Mat*Larm fungerte godt som et alternativ til Matstreif i 2020 og kan være aktuelt også for 2021. Med den usikkerheten som er knyttet både til pandemien og smitteutbrudd og utfordringen med å finne et egnet sted for festivalen, kan dette være en løsning som både ivaretar behovet for et årlig nasjonalt matarrangement, samtidig som det er lett å tilpasse til et eventuelt smitteutbrudd.

Matstreif

Matstreif har vært arrangert siden 2005 og har kontinuerlig blitt utviklet og utvidet. I de siste årene før pandemien ble Matstreif arrangert på Rådhusplassen og inkluderte ut­­stil­lere fra hele landet. Matstreif har gjennom 15 år utviklet seg til et viktig arrangement som har bidratt til å løfte og profilere norsk lokalmat og drikke. Det har vært Norges største nasjonale matfestval med over hundre tusen besøkende hvert år. Det var i år planlagt for et tilpasset Matstreif med torgsalg i september.