Bakevarer

  • Baker Hansen har holdt på i 100 år, og lager fremragende bakevarer. De startet på Haslum i Bærum, men utvidet raskt til hele regionen og snart hele landet. Bla bla bla...
    Baker Hansen har holdt på i 100 år, og lager fremragende bakevarer. De startet på Haslum i Bærum, men utvidet raskt til hele regionen og snart hele landet. Bla bla bla...