• EN
  • Logg inn
  • HotJarTest

    Dette er en testside for HotJar.

    Du skal nå få en liten poll nederst i høyre hjørne der vi ber om feedback på hvorfor bruker besøker Innovasjon Norges nettside. Denne kommer bare når bruker lander på siden vår.

    På midten til høyre kan bruker når som helst gi oss feedback.