• EN
 • Logg inn
 • Import- og handelsforhold

  Importrestriksjoner
  Alle importører må være registrert hos det sør-afrikanske tollvesenet (SARS) og handelsdepartementet (DTI). De fleste varer kan innføres uten restriksjoner.
  Importlisens (import permit) kreves blant annet for fiskeprodukter, petroleumsprodukter, visse kjemikalier, skrot og avfall. Dersom importlisens kreves må denne være ferdig utfylt innen varene skipes.

  Forsendelser der oppgitt vareverdi og mengde overskrides i forhold til lisensen, vil i utgangspunktet bli beslaglagt av tollvesenet. The Directorate of Imports and Exports er ansvarlig fagorgan.

  Ankomst av varer må forhåndsvarsles.

  Legalisering og visering
  Ikke nødvendig

  Forhåndsinspeksjon av varer
  Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

  Clean report of findings
  Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

  Juridisk system
  Landets juridiske system er basert på angloamerikansk rett og tyskromersk rett.

  Leveringsbetingelse
  Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.