Bistandsmessen EXCO

/globalassets/0-innovasjonnorge.no/vare-tjenester/internasjonal-satsing/messer/internasjonal-1920-foto_slava-bowman_unsplash.jpg?width=1168
Foto: Slava Bowman/Unsplash

Informasjon

Roma Fiera Roma 15.05.2019 10.00.00 17.05.2019 18.00.00 Europe/Oslo Bistandsmessen EXCO Fiera Roma Legg til i kalender

På EXCO er målet å koble bistandsaktører med aktører i privat sektor som tilbyr innovative løsninger for bærekraftig utvikling.

Messen kombinerer utstillingsmuligheter for bedrifter og B2B, hvor møter kan forhåndsavtales gjennom en egen app. Parallelt med utstillingen arrangeres også en politisk og faglig kongress, og flere utviklingsland – særlig afrikanske – deltar på høyt nivå.

Tidsmessig sammenfaller messen med en samling av alle europeiske utviklingsdirektorater i Roma, som derfor vil delta på messen. De tre Roma-baserte FN-organisasjonene: The Food and Agriculture Organization (FAO), Verdens matvareprogram og International Fund for Agricultural Development (IFAD) deltar selvfølgelig. Det samme gjør blant annet Verdensbanken, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) og Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO).

Innovasjon Norge deltar med en enkel stand (16 kvm) med den nye Norgesprofilen i forbindelse med Norad-programmet «Enterprise Development for Jobs». I tillegg vil det offisielle Norge vil være representert med statssekretær Aksel Jakobsen fra Utenriksdepartementet, samt den norske ambassaden i Roma.

For mer informasjon, se www.exco2019.com

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.