• EN
 • Logg inn
 • Brexit, hva skjer nå?

  Sammen med Nærings- og fiskeridepartementet, Tolletaten og Utlendingsdirektoratet inviterer Innovasjon Norge til webinar om frihandelsavtalen med Storbritannia.
   Pexels.com
  Pexels.com

  Tidligere i år inngikk Norge en frihandelsavtale med Storbritannia. Avtalen er svært omfattende, og for bedrifter med forretningsforbindelser til Storbritannia gjenstår det fremdeles mange spørsmål. Er din bedrift klar når frihandelsavtalen ratifiseres?

  I webinaret vil du få presentert frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia. Webinaret vil også ta for seg vareflyt og opprinnelsesregler etter den nye avtalen, og oppholdstillatelse for arbeidere.

  10:00-10:05 Innledning v/Innovasjon Norge: et kontaktpunkt for næringslivet.

  10:05-10:25 Nærings- og fiskeridepartemenetet: Presentasjon av frihandelsavtalen mellom Norge og UK.

  10:25-10:45 Tolletaten: Vareflyt og opprinnelsesreglene i frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia.

  10:45-10:55 Utlendingsdirektoratet: Oppholdstillatelse for arbeidere.

  10:55-11:00 Avslutning og spørsmål.

  Online

  Tid:

  Sted:Online

  Frist:03 des 2021

  Kontakt:Caspar Fabini

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.