• EN
 • Logg inn
 • Business Opportunities Seminar med Asiabanken (ADB)

  Innovasjon Norge og Utenriksdepartementet inviterer til seminar med Asiabanken (Asia Development Bank - ADB) for norske virksomheter innen fornybar energi. En vesentlig andel av det årlige norske bistandsbudsjettet forvaltes av de multilaterale utviklingsbankene (ADB, AIIB, Verdensbanken med flere). Ved deltakelse i utviklingsbankenes prosjekter kan norske bedrifter innen energi, transport, vann og vannrensing, helse, greentech m.m. dra nytte av deres finansieringsordninger.

   Equinor Illustration
  Equinor Illustration

  Dette seminaret vil fokusere på fornybar energi, og er relevant for virksomheter innen sol, vind, vannkraft, hydrogen, batteri, grid m.m.
  Målet er at norske bedrifter i større grad skal delta i og bidra til prosjektene som støttes av utviklingsbankene, samt dra nytte av de mulighetene disse prosjektene gir for økt eksport og synliggjøring av norsk teknologi.

  Arrangementet har ingen deltakeravgift, og seminaret vil foregå på engelsk.

  Samarbeidspartnere

  • ASIAN DEVELOPMENT BANK

   ASIAN DEVELOPMENT BANK

  • UTENRIKSDEPARTEMENTET

   UTENRIKSDEPARTEMENTET

  Online

  Tid:

  Sted:Online

  Frist:03 nov 2021

  Kontakt:Helge Tryti

  Påmelding er stengt.

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.