• EN
 • Logg inn
 • COSME - EUs program for små og mellomstore bedrifter

  Lær mer om mulighetene i COSME, EUs program for små og mellomstore bedrifter.

   Christian Lue/Unsplash
  Christian Lue/Unsplash

  EU-programmet COSME (Competitiveness of Small and Medium Sized Enterprises) har som formål å styrke konkurransekraften og bærekraften til europeiske bedrifter samtidig som man sikrer likeverdige forhold og et åpent og konkurransedyktig indre marked. Norske bedrifter kan delta i programmet på lik linje som europeiske bedrifter gjennom EØS-avtalen.

  COSME-programmet skal bidra til at SMBer blir mer bærekraftige, digitale og ressurssterke. Dette inkluderer blant annet å styrke næringslivets konkurransekraft gjennom bedre rammebetingelser, entreprenørskap samt enklere tilgang på kapital. COSME skal helt konkret bidra til å støtte SMBer i å øke ressurseffektivitet og å utvikle miljøvennlige høykvalitetsprodukter og tjenester som igjen bidrar til å forbedre bedriftenes konkurransedyktighet på det indre og globale markedet.

  Programmet er rettet mot små og mellomstore bedrifter, men også klynger og entreprenører som skal bidra til å skape bærekraftig vekst og arbeidsplasser i Europa.

  Under COSME programmet finner vi også klynge-til-klynge initiativet EUROCLUSTERS som skal styrke verdikjeder og koble industrielle økosystemer på tvers i Europa.

  Det er også et særlig søkelys på å bygge opp turistnæringen etter pandemien ved å ta i bruk digitale løsninger og prinsipper innen bærekraft og sirkulær økonomi.

  Webinaret er relevant for:
  - Bedrifter med internasjonale ambisjoner og potensial
  - Klynger og bedriftsnettverk
  - SMBer og aktører innen turistnæringen

  Online

  Tid:

  Sted:Online

  Frist:06 okt 2021

  Kontakt:Mariann Markseth Omholt

  Påmeldingen er stengt

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.