Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Eksportkonferansen 2023: Sterkere sammen

  To personer som håndhilser
  Getty Images

  Usikkerhet og deglobalisering preger de internasjonale markedene ved inngangen av 2023. Den internasjonale konkurransen norske eksportører møter er hard, og flere land trekker verdikjeder hjem. Dette gjør at det vanskelig for en liten åpen økonomi å konkurrere alene. Mange bedrifter blir for små, men kan - ved hjelp av samarbeid - nå ut og konkurrere i det internasjonale markedet. Her er potensialet enormt.

  På Eksportkonferansen skal vi utforske slike samarbeid og verdikjeder. Hvilke muligheter finnes for eksempel i nordiske samarbeid? Som land har vi ulike styrker, og på mange områder er vi komplementære. For norske eksportører betyr nordisk samarbeid at det åpner seg helt nye muligheter. Når vi samarbeider, blir vi en mer ettertraktet aktør internasjonalt.

  Hvordan kan vi samarbeide for å bygge nye næringer for det grønne skiftet? Hva kan vi lære av hverandre? Hvor er samarbeidet mest hensiktsmessig?

  På Eksportkonferansen 14. mars belyses ulike samarbeid som kan være det som skal til for norske eksportører i dette usikre verdensbildet.

  Under Eksportkonferansen blir også Eksportprisen for 2022 delt ut. Prisen vil bli tildelt en norsk eksportbedrift som har lykkes med å bygge verdier i Norge gjennom utenlandske markeder.

  I år vil prisen deles ut både til årets beste eksportbedrift, men også til årets nykommer. Les mer her HER

  Eksportkonferansen er et årlig arrangement i regi av Eksportfinansiering Norge (Eksfin) og Innovasjon Norge. Sted for Eksportkonferansen 2023 er Det Norske Teateret i Oslo. Nærmere informasjon og program kommer. Inntil videre - hold av tirsdag 14.mars.

  Samarbeidspartnere

  • Eksfin logo

  Det Norske Teateret

  Tid:

  Sted:Oslo

  Frist:14 mar 2023

  Kontakt:Ann Elin Hattrem

  Påmeldingen er dessverre stengt.

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement. Les våre standardvilkår for arrangementer.