Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Emax Norge 2021 - Innovasjon Norges gründerevent for deg mellom 18-25 år

  Er du mellom 18-25 år og interessert i innovasjon, entreprenørskap og ledelse? Er det du som skal starte Norges neste store globale selskap? Da må du søke på Innovasjon Norges digitale gründerevent, Emax 8.-12. august!
   Foto: Emax 2020
  Foto: Emax 2020

  Hva er Emax?

  Emax handler i stor grad om å benytte entreprenørskap til å løse samfunnsproblemer. Emax strekker seg over fem dager, og er et heldigitalt arrangement. Deltakerne utfordres på egne ferdigheter og kunnskap om entreprenørskap i et fint samspill med workshops, inspirerende foredrag og en konkurranse som løper gjennom hele arrangementet. Vi legger også opp til aktiviteter som bidrar til å bygge gode og positive nettverk.

  ”Det kan ikke beskrives, det må oppleves! Du møter mennesker som har energi, glede og åpenhet. Det handler ikke om hvor du kommer fra eller hvor gammel du er, men hva du ønsker å oppnå.” - Deltaker digital Emax 2020

  Søndag 8. august starter vi med en to timers samling hvor du møter laget ditt. Mandag til onsdag er fulle dager, før Emax rundes av på torsdag med en avslutning på en time.

  På Emax utvikler Innovasjon Norge, sammen med Ungt Entreprenørskap og STARTcentrum AB, unge talenter som kan skape Norges neste store globale selskap.

  Når og hvor er Emax?

  8.- 12. august 2021 der du bor, eller selv ønsker å oppholde deg under disse dagene. Du bør sikre at du har god kapasitet på internettlinje, tilgang til PC med godt kamera, mikrofon og høyttalere.

  Begrenset antall plasser, søk nå. Vi vurderer søknader forløpende

  Online

  Tid:

  Sted:Online

  Frist:01 mai 2021

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.