• EN
 • Logg inn
 • EU-finansiering - Samfunnsoppdrag - "Sunne hav og vann innen 2030"

  Bli med på informasjons- og nettverksbyggingsmøte om samfunnsoppdraget "Sunne hav og vann innen 2030". Rett før jul kom Europakommisjonen med de første utlysningene for samfunnsoppdrag, som kan innebære finansiering for ditt prosjekt.

   Shutterstock
  Shutterstock

  Velkommen til nasjonalt informasjons- og nettverksbyggingsmøte om samfunnsoppdraget "Sunne hav og vann innen 2030".

  Utgangsspunktet for samfunnsoppdraget er at eksisterende politikk ikke har evnet å snu en negativ utvikling av miljøtilstanden for hav og vann. Samfunnsoppdraget skal sikre en systemtilnærming som arbeidet med sunne hav og vann har manglet.

  Følgende delmål er satt for samfunnsoppdraget for sunne hav og vann:
  - Beskytte og restaurere økosystemer og biodiversitet
  - Redusere forurensning i elvesystemer og havbassenger
  - Gjøre den blå økonomien sirkulær og karbonnøytral

  For å nå målene skal forskning og innovasjon bl.a. suppleres av andre tiltak som økt digitalisering, maritim arealplanlegging, og endrede systemer for styring og finansiering av tiltak. Samfunnsoppdraget omfatter tematikk som er høyt på dagsorden også i Norge, og norske aktører innenfor forskning, næringsliv, offentlig sektor og forvaltning kan bidra med gode løsninger for å møte samfunnsoppdraget Sunne hav og vann innen 2030, så vel som lære av andre aktører ved å involvere seg i utviklingen og implementeringen av samfunnsoppdraget. Informasjonsmøtet foregår på Zoom. Meld deg på og du får tilsendt en lenke for å delta på seminaret.

  Samarbeidspartnere

  • NORGES FORSKNINGSRÅD

  Online

  Tid:

  Sted:Online

  Frist:24 jan 2022

  Kontakt:Solveig Standal Skåravik

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.