• EN
 • Logg inn
 • Finansiering av oppstart: Oslo og Viken

  Innovasjon Norge jobber for å få flere vekstbedrifter med nye forretningsidéer i Norge. Velkommen til webinar om våre finansielle tjenester for oppstartsbedrifter i Oslo og Viken.

   Foto: Jonathan Kemper/Unsplash
  Foto: Jonathan Kemper/Unsplash

  I webinaret presenteres våre finansielle virkemidler, vurderingskriterier og tips til eventuell søknad. Det fokuseres på finansieringsordningene Tilskudd til Kommersialisering og Oppstartlån og deltakelse er forbeholdt oppstartselskaper som vurderer å søke, eller er i en søknadsprosess.

  For å holde et dynamisk møte med dialog blant deltakerne er det satt en øvre begrensning på 20 deltakere, men det arrangeres to onsdager i måneden med varighet 1,5 time. Lenke til Teams vil bli tilsendt i forkant.

  Program

  • Presentasjon Innovasjon Norge og våre finansielle virkemidler
  • Tilskudd til Kommersialisering og Oppstartlån
  • Vurderingskriterier
  • Tips til søknad
  • Spørsmål og svar

  Joachim Thorsen, avdelingsleder Startups, Oslo og Viken
  Preben Fjellaker Mathisen, finansieringsrådgiver, Oslo og Viken

  Online

  Tid:

  Sted:Online

  Frist:26 jan 2022

  Kontakt:Joachim Thorsen

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.