Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Finansiering av oppstart

  Innovasjon Norge jobber for å få flere vekstbedrifter med nye forretningsidéer i Norge. Velkommen til webinar om våre finansielle tjenester for etablerte oppstartsbedrifter.

  Getty Images

  FOR HVEM
  For deg som er i en etablert oppstartsbedrift, kan dokumentere at det er et marked for det du skal selge (markedsaksept) og vil vite om Innovasjon Norges tjenester kan hjelpe dere videre.

  HVORFOR BØR DU DELTA
  Dere har kanskje mottatt tilskudd fra Innovasjon Norge tidligere eller skaffet kapital fra andre, og vil ha informasjon om muligheter fremover. Vi snakker om ulike tjenester, men spesielt om kommersialiseringstilskudd og oppstartslån. Vi gir deg tips til søknadsskriving og hvordan vi vurderer innkommende søknader.

  I webinaret presenteres våre finansielle virkemidler, vurderingskriterier og tips til eventuell søknad. Det fokuseres på finansieringsordningene Tilskudd til Kommersialisering og Oppstartlån og deltakelse er forbeholdt oppstartselskaper som vurderer å søke, eller er i en søknadsprosess.

  Webinaret legges opp som et dynamisk møte der det blir anledning til å stille muntlige og/eller skriftlige spørsmål til våre erfarne rådgivere. Det arrangeres to onsdager i måneden, og lenke til Teams vil bli tilsendt i forkant.

  AGENDA
  • Presentasjon Innovasjon Norge og våre finansielle virkemidler
  • Tilskudd til Kommersialisering og Oppstartlån
  • Vurderingskriterier
  • Tips til søknad
  • Spørsmål og svar

  KONTAKTPERSON
  Joachim Thorsen, avdelingsleder Startups, Oslo og Viken

  Online

  Tid:

  Sted:Online

  Frist:07 jun 2023

  Kontakt:Joachim Thorsen

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement. Les våre standardvilkår for arrangementer.