• EN
 • Logg inn
 • Finansiering for eksport og internasjonal satsing

  Innovasjon Norge inviterer til webinar om finansielle tjenester for selskaper som har prosjekter innen eksport og internasjonal satsing.
   Shaquille Cambpell/ Unsplash
  Shaquille Cambpell/ Unsplash

  Relevante finansieringsordninger fra Innovasjon Norge og EU presenteres. I tillegg har vi med Danske Bank og Eksportfinansiering Norge for å gi dere et komplementerende bilde av hvordan ulike finansieringsinstitusjoner, sammen eller enkeltvis, kan støtte prosjekter innen eksport og internasjonal satsing.

  Program

  Innovasjon Norge
  Ulike lånefinansieringsprodukter levert av Innovasjon Norge og EU

  Danske Bank Norge
  Ida Marie Christensen, Head of Growth & Impact

  Eksportfinansiering Norge (Eksfin)
  Arild Bakås, Senior Vice President, Head og Team Industry

  Spørsmål og svar

  Kontaktpersoner

  Eirik Henriksen, internasjonaliseringsrågiver,
  Innovasjon Norge, Oslo Viken

  Ellen Rakneberg, finansieringsrådgiver,
  Innovasjon Norge, Oslo Viken

  Lenke til Teams sendes ut til påmeldte i forkant av webinaret.

  Online

  Tid:

  Sted:Online

  Frist:26 okt 2021

  Kontakt:Eirik Henriksen

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.