Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Finansiering for utvikling og omstilling

  Innovasjon Norge inviterer til webinar om finansielle tjenester for selskaper som har innovative utviklings- og/eller omstillingsprosjekter under planlegging. Prosjektene kan finansieres både med tilskudd og lån.

  Getty Images

  Finansieringen skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft, og utløse et potensial for bærekraftig vekst. I dette webinaret ser vi på noen utvalgte ordninger som er beskrevet i programmet nedenfor.

  Program

  Introduksjon

  Aktuelle finansieringsordninger fra Innovasjon Norge og EU

  Miljøteknologiordningen gir tilskudd til utvikling, pilot og demonstrasjon av ny miljøteknologi. Det gjelder innovative produkter eller prosesser som løser et miljøproblem.

  Innovasjonskontrakter gir tilskudd til leverandørbedrifter som har et innovasjonsprosjekt i samarbeid med en pilotkunde.

  Innovasjonslån kan brukes både til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, omstilling, utvikling, vekst og internasjonalisering.

  Spørsmål og svar


  Kontaktpersoner
  Bjørn Aage Seem Holmen, bjorn.aage.seem.holmen@innovasjonnorge.no, finansieringsrådgiver

  Håkon Nyhus, hakon.nyhus@innovasjonnorge.no, finansieringsrådgiver

  Online

  Tid:

  Sted:Online

  Frist:09 jun 2023

  Kontakt:Cecilie Wessel

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement. Les våre standardvilkår for arrangementer.