Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Fra idé til marked

  Innovasjon Norge jobber for å få flere vekstbedrifter med nye forretningsideer i Norge. Velkommen til seminaret som gir deg informasjon om våre tjenester for gründere, og tips til hvordan man lykkes.
   Foto credit: GettyImages
  Foto credit: GettyImages

  Hvordan gå fra idé til en lønnsom bedrift? Har din gründerbedrift vekstambisjoner? Representerer forretningsidéen noe som er vesentlig nytt i markedet? Dersom svaret er JA er vårt videoseminar «Fra idé til marked» noe for deg.

  Er du usikker på om du oppfyller våre krav til nyhetsverdi og vekstpotensial? Trenger du en å sparre med om din forretningsidé, og vil du vite hvilke andre tilbud som finnes for gründere i din region? Ta da kontakt med oss via dette kontaktskjemaet eller på telefon 22 00 25 00.

  Del 1 og 2

  Smart oppstart og forretningsmodellering

  Hvordan kan du jobbe smart med forretningsidéen din slik at du er sikrere på at markedet vil ha det du ønsker å tilby? Du kan lese mer her om Lean Start-Up metoden og om hvordan du kan lage en forretningsmodell.

  Del 3

  Hvordan vi kan hjelpe deg

  Innovasjon Norge tilbyr både nettverk, kompetanse og finansiering til gründere. Få informasjon om hvordan du søker finansiering og rådgiving fra oss for å teste ut og videreutvikle idéen din. Vi går gjennom krav, regler og gir gode råd. Les mer om etablerertilskudd

  Spørsmålmøte / dialogmøte

  Snakk med oss

  De som tror prosjektet kvalifiserer for støtte fra Innovasjon Norge kan snakke med våre rådgivere. Se våre kriterier for støtte, og oversikt over virksomheter som ikke kvalifiserer til støtte her.

  Ved påmelding vil vi at du gir en kort og konsis beskrivelse (to setninger) av din forretningsidé. Registrer deg og beskriv din forretningsidé.

  Online

  Tid:

  Sted:Online

  Frist:12 apr 2021

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.