• EN
 • Logg inn
 • Fremtiden bestemmer - bærekraftig utvikling av egen bedrift

  For næringslivet berører bærekraft stadig større del av kjernevirksomheten. Spekteret er stort; fra strengere krav om miljøstyring til forretningsutvikling og muligheter for økt lønnsomhet. Vi ønsker med dette seminaret både å belyse hva vi går inn i og hvordan vi kan møte framtida med bærekraft.

   Getty Images
  Getty Images

  Dette seminaret skal øke kunnskapen om bærekraftig utvikling, i tillegg vil aktuelle bedrifter dele erfaringer fra praktisk bærekraftsarbeid i sin bedrift.

  Program:
  - Hva vil EU`s taksanomi og Green Deal bety for næringslivet på Helgeland? Hvordan kan næringslivet rigge seg for grønt skifte? Innleder spesialrådgiver og avdelingsleder IN Arktisk, Merete Susan Andersen
  - Fiskeoppdrett uten lakselus og med sirkulær økonomi, daglig leder Aquafuture, Thomas Myrholt
  - Hvordan få til bærekraftig fremtid i kulturnæringen?

  Meyergården hotell

  Tid:

  Sted:Fridtjof Nansens gate 24-28 Mo i Rana

  Frist:18 mai 2022

  Kontakt:Elin Rønning

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.