Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Hvilke eksportmuligheter finnes i Europas grønne omstilling?

  Når hele Europa skal gjennom den grønne omstillingen, finnes det enorme eksportmuligheter for norske bedrifter. Samtidig påvirker gjeldende og kommende EU-regelverk norske bedrifter og næringsliv.

  Getty Images

  Både regelverksutviklingen og eksportmulighetene i Europa kan knyttes til EUs Green Deal – Europas grønne giv på norsk. NHO, Innovasjon Norge og Utenriksdepartementet ønsker å gi bedrifter bedre kunnskap om regelverksutvikling, finansielle støttemuligheter og konkrete eksportverktøy.

  Noen spørsmål du får svar på:

  Hva er de viktigste EU-regelverkene innenfor grønn omstilling og hva betyr det for norske bedrifter? Hvordan kan Europas grønne giv åpne for nye eksportmuligheter for bedrifter i Vestland? Hvilke finansielle virkemidler finnes i Horizon Europe og hvordan kan din bedrift komme i posisjon for å motta midler? Hvordan kan Team Norway – virkemiddelapparatet – hjelpe din bedrift?

  Du vil møte representanter fra Innovasjon Norge sentralt og lokalt, NHO sentralt og lokalt, UD, Eksfin og lokale bedrifter.

  Vel møtt!

  Program:

  8:00 - 8:30: Frokost og mingling

  8:30 - 10:00: Seminar

  Hva er EUs green deal og hvordan påvirker det norsk næringsliv?
  v/ Hege Thomassen Magnus, underdirektør, Seksjon for næringsfremme og grønn omstilling, Utenriksdepartementet.
  • Regelverk: hva er de viktigste regelverkene og hva betyr det for norske bedrifter?
  • Store politiske trender: strategisk autonomi, sikkerhetspolitikk og grønn omstilling: hvordan jobber myndighetene med dette?

  Finansielle midler: Horizon Europe – En introduksjon til finansieringsmuligheter for norske bedrifter
  v/ Tim Genge, EU Advisor – National Contact Point - Horizon Europe CL 5, Innovasjon Norge.
  • Hvilke finansielle støtteordninger kan norske bedrifter søke på, og hvordan søke?
  • Eksempler fra noen bedrifter som har mottatt EU-midler
  • Informasjon fra Eksfin v/ Linn Lie

  Team Norway: hvordan kan virkemiddelapparatet hjelpe din bedrift til å eksportere i Europa
  Moderator: Jelena Mandic, Rådgiver EU Green Deal, NHO
  Deltakere: Hege, Tim, Linn og Helene
  • Hvordan jobber det norske virkemiddelapparatet og hva slags hjelp kan bedriftene få?
  • Introduksjon fra UD, IN og Eksfin
  • Hva gjør NHO og hva tilbyr vi medlemmene våre?
  • Hvordan kan TN hjelpe din bedrift til å eksportere mer?

  Q&A

  Samarbeidspartnere

  Cafe Piren

  Tid:

  Sted:Nordre Nøstekaien 1 Bergen

  Frist:13 jun 2023

  Kontakt:Trine Smukkestad Lavik

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement. Les våre standardvilkår for arrangementer.