• EN
 • Logg inn
 • Informasjonsmøte om Digital Europe-programmet (DIGITAL)

  Økt bruk av digitale teknologier er viktig både for næringslivet og offentlig sektor fremover. EUs program DIGITAL gir muligheter for å finansiere digitaliseringsprosjekter, tilgang på digital infrastruktur og vise frem norske løsninger.

   Getty Images
  Getty Images

  Digitaliseringsdirektoratet, Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til informasjons-webinar om EUs nye samarbeidsprogram for digital omstilling i samfunns- og næringsliv, Digital Europe Programme (DIGITAL).

  På informasjonsmøtet får du:
  - en introduksjon til DIGITAL-programmet.
  - info om hvilke satsinger kan være relevante for din virksomhet.
  - tips og råd om hvordan din virksomhet kan søke.

  Arrangementet passer for alle som jobber med digitalisering både innen næringsliv, akademia og offentlig sektor. Økt bruk av digitale teknologier styrker næringslivets konkurranseevne, og sikrer gode offentlige tjenester til innbyggerne.

  Digitale løsninger er også avgjørende for å løse globale utfordringer som klima, miljø og helse. For å få dette til, investerer EU nå i oppbygging av digital infrastruktur og digitale fellesløsninger på områder som kunstig intelligens, cybersikkerhet, dataplattformer, skyteknologi, testsentre for avansert teknologi samt tungregningsmaskiner som kan håndtere store datamengder. Her kan norske miljøer bidra med kompetanse og løsninger i partnerskap med andre aktører i Europa.

  Programmet skal også få næringsliv og offentlig sektor til å ta i bruk digitale teknologier som kunstig intelligens, skyteknologi, og deling av data. Slik kan bedrifter fortsetter å levere verdi til sine kunder og offentlig sektor gode tjenester til sine innbyggere. Her er European Digital Innovation Hubs, som skal opprettes i hvert land, et viktig tiltak for å bistå bedrifter og offentlig sektor med dette. Om du ønsker å vite mer om DIGITAL og hva det betyr for din virksomhet, få med deg dette informasjonsmøtet.

  Du vil få en introduksjon til DIGITAL-programmet; høre om tiltak rettet mot bedrifter som trenger hjelp til å ta i bruk digitale teknologier og finne ut om det er relevante utlysninger innenfor områder hvor din bedrift – i partnerskap med andre norske og europeiske miljøer - kan komme med løsninger og dermed være med å konkurrere om midler. Du vil også få tips og råd om hvordan din virksomhet kan komme i søkeposisjon på relevante utlysninger - og oppnå mer gjennom europeisk samarbeid.

  Samarbeidspartnere

  • DIGITALISERINGSDIREKTORATET
  • NORGES FORSKNINGSRÅD

  Online

  Tid:

  Sted:Online

  Frist:26 jan 2022

  Kontakt:Helen Gjester

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.