Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge Rogaland: Jærtreff på Høghuset

  Torsdag 24. august arrangeres "Jærtreff" på Bryne, der formålet er å informere jærske bedrifter om hvordan Innovasjon Norge Rogaland kan bistå dem til å bli bedre rustet til den grønne omstillingen gjennom kompetanse, lån- og tilskuddsordninger.

  Sven-Erik Knoff

  For at bedrifter skal lykkes med den grønne omstillingen og samtidig beholde sin konkurranseevne er det viktig å få støtte til å utføre innovasjonsprosjekter for å finne frem til de beste grønne løsningene, uten at det innebærer en for stor risiko for selskapet.

  Her kan Innovasjon Norge være en viktig partner. Vi ønsker å bidra til at bedrifter får den rådgivningen, finansieringen og støtten de trenger for å gjennomføre viktige innovasjonsprosjekter som vil gjøre bedriften bedre rustet til å nå gjeldende klimakrav- og mål, både fra samfunnet men også fra aktørene i deres verdikjede.

  Bedrifter på Jæren har omstilling som en del av deres arbeidskultur, og vi i Innovasjon Norge Rogaland ønsker å vise hva vi kan tilby jærske bedrifter av kompetanse, lån og tilskudd.

  Torsdag den 24. august på Forum Jæren (Høghuset) inviterer vi til "Jærtreff" for å fortelle om tjenestene vi tilbyr. Målgruppen for arrangementet er industribedrifter på Jæren, men arrangementet er åpent for alle bedrifter som ser en interesse av å delta.

  Program:

  • 08.00-08.30: Mingling
  • 08.30-08.35: Velkommen
  • 08.35 - 08.45: Innovasjon og konkurranseevne, Stein Oddvar Sægrov, innovasjonsrådgiver, Innovasjon Norge
  • 08.45 - 09.00: Lån- og tilskuddsordninger, Sigurd Urdal, kunderådgiver finansiering, Innovasjon Norge
  • 09.00 - 09.15: Muligheter for prosjektfinansiering i EU, Edel Bertine Dirdal, EU-rådgiver, Innovasjon Norge
  • 09.15 - 09.25: Pause
  • 09.25 - 09.45: Kundecase
  • 09.45 - 09.55: Manufacturing Technology Jæren, Møyfrid Risdal, prosjektleder
  • 09.55 - 10.00: Oppsummering
  • 10.00 - 11.00: IN drop-in: prat med en av våre rådgivere

  Forum Jæren, Høghuset

  Tid:

  Sted:Bryne

  Frist:22 aug 2023

  Kontakt:Edel Bertine Dirdal

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement. Les våre standardvilkår for arrangementer.