Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjonstalen 2022: Verden trenger norske løsninger

  Vi er i en situasjon preget av usikkerhet. For å møte verdens behov for energi og mat er det behov for rask og kraftfull innovasjon. EU øker farten i det grønne skiftet og satser tungt på fornybar energi. På samme tid er sikker forsyning av mat blitt viktigere enn på lenge.

   SDG
  SDG

  For Norge betyr det både utfordringer og muligheter. Norsk næringsliv har mange av løsningene verden trenger. Vidar Helgesen innleder om de store utfordringene den nye situasjonen i Europa skaper. Hans brede internasjonale erfaring, sammen med bakgrunn som statsråd for EØS-saker og Norges forhold til EU gir ham solid grunnlag for å tegne opp det store bildet for oss.

  Næringsminister Jan Christian Vestre kaller det eksportsolidaritet – å bidra til å løse de store utfordringene, samtidig som vi bygger de nye eksportnæringene. Han er en av dem du møter på årets arrangement.

  Blant dem som forteller om utfordringene for matleveransen er Svein Tore Holsether i Yara, ledelsen i N2 Applied og Ole-Kristian Sivertsen i Desert Control. Jarand Rystad trekker opp utfordringene innenfor energiforsyning, og vi får høre om løsninger fra blant andre solenergiklyngen og Aker Solutions.

  Vår administrerende direktør Håkon Haugli holder sin fjerde innovasjonstale. I talen vil han si noe om status for norsk næringsutvikling og innovasjon i 2022 og gi råd om hva Innovasjon Norge mener er viktig for å lykkes med verdiskaping nå og i tiden fremover. Innovasjonstalen 2022 er tilgjengelig for alle: Det blir et gratis, digitalt program, sendt direkte fra spektakulære Deichman Bjørvika. Meld deg på nå, så holder vi deg oppdatert om program, innledere og praktisk informasjon.


  FORELØPIG PROGRAM

  Velkommen
  Gunnar Bovim, styreleder i Innovasjon Norge

  En ny situasjon som utfordrer det vi tidligere visste
  Vidar Helgesen, administrerende direktør for Nobelstiftelsen i Stockholm

  Konsekvenser og muligheter for Norge
  Jan Christian Vestre, næringsminister


  M a t s i k k e r h e t

  Utfordringene og mulighetene
  Svein Tore Holsether, Yara og N2 Applied

  Hvilke norske løsninger har vi?
  Marie Gjære Gundersen, markedssjef, Maritech
  Cathrine Vik-Pedersen, administrerende direktør, Plant Tech
  Ole-Kristian Sivertsen, administrerende direktør, Desert Control

  Drahjelp fra det offentlige
  Silje Lesjø, avdelingsleder, Innovasjon Norge
  Eli Bleie Munkelien, avdelingsleder, Nairobi, Innovasjon Norge

  E n e r g i

  Hva etterspør verden nå og fremover?
  Jarand Rystad, administrerende direktør, Rystad Energy

  Norske løsninger i verdensklasse
  Trine Kopstad Berentsen, administrerende direktør, Solenergiklyngen
  Marianne Hagen, konserndirektør for bærekraft og kommunikasjon, Aker Solutions

  Hvordan kan det offentlige og Innovasjon Norge bidra?
  Eli Rognerud, spesialrådgvier, Innovasjon Norge
  Manuel Kliese, avdelingsleder, Hamburg, Innovasjon Norge


  I n n o v a s j o n s t a l e n     2 0 2 2
  Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge

  Online

  Tid:

  Sted:Online

  Frist:10 jun 2022

  Kontakt:Kjetil Svorkmo Bergmann

  Vilkår for våre arrangementer:

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.