Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • AVLYST - Kurs i sikkerhet og risikovurdering for tilbydere av naturbaserte aktiviteter

  Innovasjon Norge inviterer til sikkerhetskurs som inneholder tema som risikostyring, utforming av sikkerhetsplaner, avviksrutiner, innføring i forsikringsordninger og waivers.

  Folk som går på ski i snøen i fjelle.
  VisitNorway.com - Thomas T. Kleiven

  I løpet av kurset får hver deltakende bedrift i oppgave å gi en overordnet beskrivelse av et Risk Management System, utføre risikoanalyser og lage en sikkerhetsplan for minst ett funksjonsområde eller produkt.

  Som forberedelser til kurssamlingen skal alle deltakerne på forhånd gå gjennom en innføring i lovmessige krav til internkontroll og HMS på nett.

  Det blir gitt veiledning og oppfølging etter kurssamlingen tilsvarende inntil én time per bedrift. Om flere av bedriftene samler seg, kan dette gjennomføres som et fysisk møte. Oppfølgingen skal hjelpe bedriften med å lage en realistisk sikkerhetsplan, som uten altfor kompliserte grep skal kunne implementeres i bedriften.

  Dag 1
  11.30 Lunsj
  12.15 Presentasjon av deltakere og kursholdere
  13.00 Utfordringer for reiselivet. Hvordan håndtere usikkerhet og kompleksitet?
  14.30 Mål-risk analyse i samarbeid med ansatte.
  16.00 Gruppearbeid, inklusive presentasjon av gruppearbeid
  17.30 Sikkerhetsplanlegging på produktnivå for å håndtere usikkerhet og kompleksitet.
  19.00 Felles middag.

  Dag 2
  08.30 Avviksrutiner og revisjon av RM/HMS system. Kultur for åpenhet og læring.
  10.30 Slik er vårt sikkerhetssystem og våre erfaringer med sikkerhetsarbeid (bedrift)
  11.30 Gjennomgang av hjemmeoppgave, avtale om oppfølging
  12.15 Avslutning, lunsj og hjemreise.

  Deltakeravgift kr 1 500. Deltakere dekker også reise og opphold.

  Kringler Gjestegård AS

  Tid:

  Sted:Maura 2032 Akershus

  Frist:30 mai 2023

  Kontakt:Børge Hemmingsen

  Påmeldingen er dessverre stengt.

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement. Les våre standardvilkår for arrangementer.