• EN
 • Logg inn
 • Muligheter for norske aktører i EIT – en innovasjonsordning under Horisont Europa

  Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-Dir) inviterer til to webinarer som tar for seg mulighetene for norske aktører i EIT under Horisont Europa, verdens største program for forskning og innovasjon.
   GettyImages
  GettyImages

  Dette webinaret er særlig relevant for: studenter, universiteter, høyskoler, TTOer, næringsklynger og andre aktører i arbeidslivet.

  Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) skal bidra til å styrke innovasjonsevnen i Europa ved å støtte gründere, oppfinnere, og studenter i å transformere ideer til løsninger og produkter på markedet. EIT finansierer kunnskaps - og innovasjonsnettverk, Knowledge and Innovation Communities (KICs), hvor formålet er å samle nøkkelaktører innen forskning, utdanning og næringsliv for å finne innovative løsninger på globale samfunnsutfordringer. Hver enkelt KIC er dedikert til å finne løsninger på helt spesifikke globale samfunnsutfordringer, som for eksempel energi- og klima, digitalisering, matproduksjon og helse.

  Muligheter for norske aktører

  Hver KIC tilbyr en rekke aktiviteter og programmer innen innovasjon og entreprenørskap, som for eksempel utdanningskurs til studenter som kombinerer tekniske ferdigheter med entreprenørskap, skreddersydde oppstart- og akselerasjonstjenester for startups og SMBer og innovasjonsdrevne forskningsprosjekter. Mange av disse KICene har også finansieringsmuligheter som norske aktører kan søke på.

  KICene skal gjøre studenter til gründere, tilrettelegge for deltagelse i europeiske innovasjonsnettverk, kick-starte bedrifter og akselerere nye løsninger på markedet.

  Agenda
  * Velkommen
  * Presentasjon av virkemiddelteamet for EIT
  * Hva er EIT
  * Hva er Higher Education Initiative - HEI - Relevans for UH-sektoren
  * Erfaringer fra partnere og aktører: NTNU deler sine erfaringer v/Arild Smolan, seniorrådgiver og Erik Klevar, prosjektleder og rådgiver innen studentinnovasjon
  * Veien videre: Kommende utlysninger og muligheter, støtte fra virkemiddel-teamet

  Klikk her for å se arrangementet EIT – muligheter for innovasjonsaktører i forskning og næringsliv
  01. desember kl.13.00-14.15
  .

  Samarbeidspartnere

  • NORGES FORSKNINGSRÅD

   NORGES FORSKNINGSRÅD

  • DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE

   DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE

  Online

  Tid:

  Sted:Online

  Frist:30 nov 2021

  Kontakt:Mariann Markseth Omholt

  Påmeldingen er stengt

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.