Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Ny merkebestemmelse av varer i Storbritannia - UKCA

  Storbritannia innfører UKCA merking fra 01.jan 2023. Hva vil dette bety for deg og hvordan skal du forholde deg til den nye merkebestemmelsen? Innovasjon Norge har invitert eksperter fra Department for Business, Energy & Industrial Strategy, UK til å gi informasjon om UKCA.

   Getty Images
  Getty Images

  UKCA -merking (UK Conformity Assessed – britisk samsvarsvurdering) er den nye produktmerkingen som må brukes for å vise at varer er i samsvar med de nye britiske reglene. Dette trer i kraft 01. jan 2023. Denne nye produktmerkingen viser at bestemte varer er i samsvar med britiske forordninger, og den brukes når disse varene skal selges på markedet i Storbritannia. Den gjelder alle varer som tidligere krevde CE-merking. Innovasjon Norge inviterer til foredrag som skal bistå deg med mer informasjon.

  Webinaret vil være på engelsk. Det vil også gis mulighet for å stille spørsmål i Webinaret.

  Online

  Tid:

  Sted:Online

  Frist:08 sep 2022

  Kontakt:Øivind Bartvik

  Påmeldingen er stengt

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement. Les våre standardvilkår for arrangementer.