Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Webinar: Nye utlysninger for klynger, nettverk og sirkulære verdikjeder

  Innovasjon Norge ved Norwegian Innovation Cluster utlyser midler til nye samarbeidsprosjekter innenfor klynger og konsortier. Dette webinaret gir en gjennomgang av utlysningene og mulighet til å stille eventuelle spørsmål om søknadsprosessen.

  Getty Images

  Dette webinaret vil ta for seg to nye utlysninger fra Innovasjon Norge. Vi går gjennom hva de to utlysningene dreier seg om, hvem de er for, søknadsprosessen og hvilke kriterier vi stiller til bedriftene som søker. Programmet tilbyr risikoavlastning gjennom finansiering av samarbeidsprosjektet i inntil tre år.

  Utlysning 1: Hub-node prosjekter 2023
  Hub–node vil være et nytt tilbud fra Norwegian Innovation Clusters fra høsten 2023 og vil være gjeldende fra første utlysningsdato. Det vil bli utlysninger i 2023, 2024 og 2025.

  FOR HVEM
  Innovasjon Norge ved Norwegian Innovation Cluster programmet inviterer klynger og nettverk til å søke om finansiering til nye hub-node prosjekter. Utlysningen retter seg mot umodne/mindre klynger eller nettverk (node) som gjennom samarbeid med mer modne klynger (hub) kan løse større utfordringer.

  Noder finansieres under samme retningslinjer som de øvrige programnivåene (Arena, Arena Pro, NCE og GCE). Formålet med utlysningen er å støtte prosjekter som bidrar til økt samarbeid og økt verdiskaping mellom nettverk og klynger og hos bedriftene i både nettverket og klyngen.

  Siste frist for å sende inn søknaden er 1. september 2023.

  Utlysning 2: Samarbeidsprosjekter for sirkulære verdikjeder 2023
  Norwegian Innovation Cluster inviterer til å søke om finansiering til nye samarbeidsprosjekter.

  FOR HVEM
  Utlysningen retter seg mot konsortier med klyngemedlemmer og mot konsortier innen ordningen bedriftsnettverk. Samarbeidende bedrifter kan søke om midler til felles utviklingsprosjekter med mål om å løse utfordringer som bedriftene ikke kan løse alene.

  Utlysningene for samarbeidsprosjekter for sirkulærøkonomi og industriell symbiose kommer i tillegg til det ordinære tilbud fra Norwegian Innovation Clusters fra høsten 2023 og vil være gjeldende fra første utlysningsdato.

  Det vil bli utlysninger for denne type prosjekter i 2023, 2024 og 2025. Prosjektene finansieres under samme retningslinjer som de øvrige utlysninger fra Norwegian Innovation Clusters. Formålet med utlysningen er å støtte prosjekter som bidrar til bedre utnyttelse av naturressurser og råvarer og har positiv effekt på samarbeid, deltagende bedrifter sin utvikling, bærekraft og konkurranseevne.

  Siste frist for å sende inn søknaden er 1. september 2023.

  Online

  Tid:

  Sted:Online

  Frist:02 jun 2023

  Kontakt:Anne Britt Horn Hanssen

  Påmeldingen er desverre stengt

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement. Les våre standardvilkår for arrangementer.