• EN
 • Logg inn
 • AIW / Sirkulærøkonomi - fra prat til praksis

  Hvordan er din bedrift rigget for den sirkulære omstillingen? Hvor starter du - og hvordan skaper du god butikk?
   Unsplash
  Unsplash

  Skal du i fremtiden kunne levere på prosjekter og tiltrekke deg nye kunder må du tilpasse deg nye forbruksvaner, forventning om mer gjenbruk, strengere miljøkrav og ny teknologi.

  Hele verden etterspør grønne løsninger – og det betyr at det er store muligheter for din bedrift. Ved å gå fra en lineær til en sirkulær modell kan dere øke omsetningen, spare kostnader, skape flere arbeidsplasser, styrke omdømmet – og det beste av alt – bidra til å løse de store samfunnsutfordringene!

  Under Arctic Innovation Week 2021 arrangerer vi en workshop som gir deg innsikt i verktøy som kan hjelpe deg i prosessen. Vi håper å kunne inspirere deg til å se mulighetene som ligger i de nye kravene og bidra til utvikling av flere bærekraftige løsninger. I workshopen jobber du med egen bedrift, og ved bruk av forskjellige verktøy vil du avdekke konkrete tiltak som kan gjøres.

  Målgruppe: Verktøyene vi tar i bruk er tilpasset produksjonsbedrifter, men er også relevant for alle som vil skape god butikk i den nye grønne hverdagen, eller som er opptatt av forretningsmulighetene som ligger i gjenbruk, ombruk og nye bærekraftige produkter. Dere må stille minimum 3 personer fra bedriften for å sikre god prosess og godt tilfang av løsninger.

  Her kan du delta: Alta, Bodø (avlyst), Båtsfjord, Finnsnes, Hammerfest, Harstad, Honningsvåg, Karasjok (avlyst), Kautokeino, Kirkenes, Lakselv, Mosjøen, Mo i Rana, Narvik, Svolvær, Tana, Tromsø.

  Samarbeidspartnere

  • KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS

   KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS

  • KUPA AS

   KUPA AS

  • LINKEN NÆRINGSHAGE AS

   LINKEN NÆRINGSHAGE AS

  • SMART INNOVATION NORWAY AS

   SMART INNOVATION NORWAY AS

  • MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

   MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

  • NÆRINGSHAGEN MIDT-TROMS AS

   NÆRINGSHAGEN MIDT-TROMS AS

  • NORDKAPPREGIONEN NÆRINGSHAGE AS

   NORDKAPPREGIONEN NÆRINGSHAGE AS

  • PRO BARENTS AS

   PRO BARENTS AS

  • RANA UTVIKLING AS

   RANA UTVIKLING AS

  • SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

   SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

  • KUNNSKAPSPARKEN BODØ AS

   KUNNSKAPSPARKEN BODØ AS

  • EGGA UTVIKLING AS

   EGGA UTVIKLING AS

  Tid:

  Frist:20 okt 2021

  Kontakt:Siw Bang Larsen

  Påmelding er stengt.

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.