• EN
 • Logg inn
 • Søknadswebinar for Innovasjonspartnerskap

  Vi inviterer til webinar for offentlige aktører som ønsker å søke midler til å gjennomføre innovasjonspartnerskap. Vi ser etter modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger på sine utfordringer.
   Getty Images
  Getty Images

  Innovasjonspartnerskap er offentlig-private partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å sammen utvikle helt nye løsninger på sine utfordringer.

  I 2021 er det tre frister for å søke midler til innovasjonspartnerskap. De to første fristene var 1. mars og 1. juni. Siste mulighet i år er 1. november.

  Gjennom ordningen innovasjonspartnerskap får søkeren bla:

  • Mellom 8-15 MNOK i finansiell risikoavlastning til utvikling av nye løsninger.
  • Midler til å gjennomføre prosessen.
  • Hjelp til å rigge en god og trygg prosess.
  • Veiledning og støtte i å gjennomføre behovskartlegging og dialog med leverandørmarkedene.
  • Hjelp til å sikre deltakelse fra gode innovative bedrifter.
  • Erfaringsutveksling med andre offentlige virksomheter som gjennomfører innovasjonspartnerskap.

  Tid:

  Frist:17 sep 2021

  Påmeldingen er stengt

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.