Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Tilskudd til StudentEntreprenørskap (STUD-ENT)

  Er du student ved et norsk universitet eller høyskole med ambisjoner om å starte eget selskap? Innovasjon Norge inviterer til informasjonsmøte om tilskuddsordningen STUD-ENT.

  Mann og dame som sitter å jobber i en trapp
  Getty Images

  STUD-ENT retter seg mot nyutdannede studenter som skal etablere egen bedrift basert på kunnskap tilegnet gjennom studier. Studentene må nærme seg slutten av utdanning på mastergradsnivå eller nylig ha avsluttet utdanningen. Etableringen har som mål å bygge virksomhet gjennom å utvikle nye løsninger som markedet etterspør.

  Har du testet og bekreftet at det finnes et marked for din løsning? Da kan du søke finansiering til kommersialisering av løsningen din. Finansieringen kan brukes til å etablere en økonomisk bærekraftig forretningsmodell og lansere løsningen i markedet. Innovasjon Norge gir STUD-ENT tilskudd til innovative prosjekter med betydelig vekstpotensial i det internasjonale markedet. Ordningen inngår som ett av Innovasjon Norges oppstartsvirkemidler, med mål om å realisere flere gode gründere i Norge.

  I webinaret vil vi informere mer om ordningen, om hvem som kan søke, hvilke krav som settes til søknad og hva vi kan finansiere. Du kan lese mer om ordningen her

  Online

  Tid:

  Sted:Online

  Frist:25 jan 2023

  Kontakt:Ingrid Skaar Døskeland

  Påmeldingen er stengt

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement. Les våre standardvilkår for arrangementer.