• EN
 • Logg inn
 • Webmøte: Fra idé til marked

  Er du gründer i oppstartsfasen? Lurer du på om du kan søke om finansiering eller rådgivning fra Innovasjon Norge? Se gjennom våre presentasjonsvideoer og meld deg på webmøtet der du kan stille spørsmål.
   SAM EDWARDS/GETTY IMAGES
  SAM EDWARDS/GETTY IMAGES

  Hvordan gå fra idé til en lønnsom bedrift? Har din gründerbedrift vekstambisjoner? Representerer forretningsidéen noe som er vesentlig nytt i markedet? Dersom svaret er JA vil vi anbefale deg å se våre tre presentasjonsvideoer. Der får du vite litt om våre vurderingskriterier og tips til en eventuell søknad.

  Meld deg gjerne på vårt gratis webmøte der du kan stille spørsmål til våre erfarne kunderådgivere. Du vil også få kontaktinformasjon til lokale rådgivere i din region.

  Smart oppstart og forretningsmodellering (del 1 og 2)
  Hvordan kan du jobbe smart med forretningsidéen din slik at du er sikrere på at markedet vil ha det du ønsker å tilby?

  Hvordan vi kan hjelpe deg
  Innovasjon Norge tilbyr både nettverk, kompetanse og finansiering til gründere. Få informasjon om hvordan du søker finansiering og rådgiving fra oss for å teste ut og videreutvikle idéen din. Vi går gjennom krav, regler og gir gode råd.

  Innovasjon Norge jobber for å få flere vekstbedrifter med nye forretningsideer i Norge. Vi hjelper lokale idéer å få globale muligheter.

  Informasjon på våre hjemmesider

  Du kan også finne mer informasjon på våre hjemmesider; her om Lean Start-Up metoden og om hvordan du kan lage en forretningsmodell. Les mer om etablerertilskudd. Er du usikker på om du oppfyller våre krav til nyhetsverdi og vekstpotensial? Se våre kriterier for støtte, og oversikt over virksomheter som ikke kvalifiserer til støtte her.

  Trenger du en å sparre med om din forretningsidé, og vil du vite hvilke andre tilbud som finnes for gründere i din region? Ta da kontakt med oss via dette kontaktskjemaet eller på telefon 22 00 25 00.

  Online

  Tid:

  Sted:Online

  Frist:26 okt 2021

  Kontakt:Joachim Thorsen

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.