Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Workshop - Bærekraftig og solid forretningsmodell

  Ønsker du utvikling og vekst gjennom vurdering av egen forretningsmodell? Ønsker du å jobbe med kundeinnsikt og kundebehov? Trenger du noen å sparre med for videre utvikling i en bærekraftig retning?

   Unsplash
  Unsplash

  Innovasjon Norge tilbyr en workshop med fokus på forbedringsmuligheter i din forretningsmodell. Forretningsmodellen definerer hvordan du skal skape verdier for dine kunder og kapre verdier for økonomisk vekst i virksomheten din.

  Modellen vil gi et godt utgangspunkt for å kartlegge styrker, svakheter, muligheter og behov, samt en innføring i utfordringer bedriften kan møte for å bli mer bærekraftig (økonomi, samfunn og miljø).

  Workshopen arrangeres i samarbeid med aktører som bistår oppstartsbedrifter. Disse kan bistå med hjelp til både forberedelse og arbeidet med videre utvikling av din bedrift.

  Du får:

  • Innføring i enkle og nyttige verktøy for å identifisere muligheter til forbedring i forretningsmodellen og hvordan din bedrift kan bli mer bærekraftig.
  • Kunnskap om hvordan du kan tilegne deg god kundeinnsikt for å lykkes i markedet.
  • Noen å drøfte strategiske, bærekraftige veivalg med.
  • Påfyll av kompetanse og inspirasjon i samarbeid med andre gründere

  Om evaluering av forretningsmodeller og behov for bærekraftfokus

  I forretningsmodellen vil man identifisere ulike måter å skaffe bedriften konkurransefortrinn på. Det kan være tilgang på ny kompetanse, samarbeid gjennom nettverk, forskning og utvikling, en design- eller merkevareprosess, nye samarbeidspartnere, finansiering m.m. Det grønne skiftet er i økende grad premissleverandør for din bedrifts mulighet for suksess. Bærekraft betyr bl.a fokus på sirkulærøkonomi som gir mulighet for verdiskaping og ta vare på dyrebare ressurser i en sirkulær prosess.

  HVEM ER TILBUDET FOR?

  • Tilbudet er for gründerbedrifter i Vestfold og Telemark som er knyttet til et gründerhus/oppstartsaktør i regionen.
  • Det er et krav om at bedriften skal ha tatt Innovasjon Norges online kurs i forretningsmodellering og sirkulærøkonomi: Forretningsmodellering, Fra linær til sirkulær
  • Bedriften skal ha utarbeidet en forretningsmodell basert på NÅ-situasjonen i virksomheten etter Osterwalders BMC (Business Model Canvas). Denne forklares i onlinekurset om forretningsmodellering.
  • Det er et krav om at bedriften må ha klare vekstambisjoner og vilje til å investere tid og ressurser for å oppnå utvikling og vekst

  Praktisk informasjon

  • Maks antall deltagere: 25

  Samarbeidspartnere

  Proventia / Herøya Industripark

  Tid:

  Sted:Hydrovegen 55, Porsgrunn

  Frist:16 mai 2022

  Kontakt:Tone Allum

  Påmelding er stengt.

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement. Les våre standardvilkår for arrangementer.