• EN
 • Logg inn
 • UTSATT - Norsk næringslivsdelegasjon til Sverige

  /globalassets/0-innovasjonnorge.no/vare-tjenester/internasjonal-satsing/internasjonal-profilering/naringsdelegasjoner/stockholm-delegasjon-getty-nettside.jpg?width=1168
  Foto: Getty Images

  Informasjon

  Sverige Kontakt: Karen-Anne Tveiten NOK 10 000 - NOK 15 000 03.05.2020 18.00.00 06.05.2020 16.00.00 Europe/Oslo UTSATT - Norsk næringslivsdelegasjon til Sverige Næringslivsdelegasjon til Sverige Karen-Anne Tveiten Karen-Anne.Tveiten@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

  Besøket er utsatt som følge av reiserestriksjoner. Vi vil komme tilbake med mer informasjon. 

  Innovasjon Norge inviterer norske selskaper til å delta i næringslivdelegasjonen til Sverige 3.-6. mai. Det skjer i forbindelse med et planlagt besøk av DDKKHH Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit.

  Næringslivsdelegasjonen vil fokusere på samarbeid, forskning og innovasjon for bærekraftig næringsliv. Å være en del av næringslivsdelegasjon er en unik sjanse for selskaper til å bygge nettverk og øke kunnskapen om det svenske markedet.  

  Hvorfor Sverige?
  Som vår nærmeste nabo er Sverige en viktig samarbeidspartner innenfor blant annet politikk, kultur og næringsvirksomhet. Næringslivsdelegasjonen vil løfte frem det vi får til sammen, og samtidig tilrettelegge for nye partnerskap og økt samarbeid. Sverige er et attraktivt marked for internasjonalt næringsliv. God innovasjonskultur, kompetent arbeidskraft og høy produktivitet kjennetegner svensk forretningsvirksomhet. Sverige er kjent for å ha evne til omstilling, og en sterk og tilpasningsdyktig økonomi.

  Handelsforhold mellom Sverige og Norge
  Sverige representerer en av våre viktigste handelspartnere, både på eksport- og importsiden. Norge eksporterer varer til Sverige for 152 milliarder svenske kroner i året og importerer varer fra Sverige for 127 milliarder svenske kroner. Over en lengre periode har Norge stått for den største andelen av utenlandskeide selskaper i Sverige. I 2018 var hele 2 425 norske selskaper registrert i Sverige.  

  I tillegg er Norge er et populært reisemål blant svenske bedrifts- og privatreisende. Med over en million kommersielle gjestedøgn årlig er Sverige det nest viktigste markedet for norsk reiselivsnæring. 

  Sektorfokus
  Næringslivsprogrammet vil i hovedsak knyttes til forretningsområder hvor Norge og Sverige har samarbeidsmuligheter og et stort potensial til å lykkes internasjonalt. Dette er både sektorer hvor begge land står overfor felles utfordringer, og sektorer hvor landene har felles satsingsområder. Mulige tematiske områder vil være: 

  • Applied AI & Grønne transportløsninger - Elektrisk mobilitet, utslippsfrie/smarte havner. Applied AI / Smart Innovation
  • Helse- og velferdsteknologi: Life Science og Digital Helse
  • Bioøkonomi: Bruk av tre. Agritech/Food Tech. Sjømat

  Fordeler ved å delta
  Deltagere vil få tilgang til alle elementene i næringslivsprogrammet som:

  • Plenumsåpninger, seminarer og bedriftsbesøk knyttet til aktuelle sektorer 
  • Get-togethers og B2B-møter
  • Synliggjøring i norske og svenske medier

  Delegasjonsprogrammet vil etter planen starte i Gøteborg søndag 3. mai og fortsette i Stockholm fra kvelden mandag 4. mai. I begge byene vil relevante aktører fra svensk næringsliv og forvaltning være representert.  

  Et detaljert program vil bli presentert på et senere tidspunkt.

  Pris
  Prisen er 15 000 kroner for en deltaker fra et selskap/organisasjon med fem eller flere ansatte. Påfølgende deltakere fra samme selskap betaler 10 000 kroner. Selskaper eller organisasjoner med fire eller færre ansatte betaler 10 000 kroner per deltager. Selskaper som kun ønsker å delta i Gøteborg betaler 10 000 kroner.

  Betaling skjer ved registrering, og registreringen er bindende. Vær oppmerksom på at deltakerne selv må bestille reise og overnatting. 

  Innovasjon Norge organiserer næringslivsdelegasjonen i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet. Delegasjonen er en del av det offisielle besøket til Sverige. I tillegg til kronprinsen og kronprinsessen vil den norske delegasjonen bestå av representanter fra regjeringen. 

  Registrer deg nedenfor for å bli varslet når påmeldingen åpnes. 

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.