• EN
 • Logg inn
 • Emax 2020 - Innovasjon Norges gründerevent for deg mellom 18-25 år

  /globalassets/0-innovasjonnorge.no/vare-tjenester/arrangementer/emax-1920x1080.jpg?width=1168

  Bildet er tatt under tidligere Emax event.

  Foto: Pavel Koubeck

  Informasjon

  Digitalt event Påmeldingsfrist: 01.07.2020 23.59 Kontakt: Bård Stranheim Gratis 02.08.2020 00.00.00 06.08.2020 00.00.00 Europe/Oslo Emax 2020 - Innovasjon Norges gründerevent for deg mellom 18-25 år Bård Stranheim bard.stranheim@innovasjonnorge.no  Legg til i kalender

  Er du mellom 18-25 år og er interessert i innovasjon, entreprenørskap og ledelse? Er det du som skal starte Norges neste store globale selskap? På Innovasjon Norges gründerevent Emax 2.-6. august lærer du mer om å starte og lede din egen bedrift. Søk om å delta innen 1. juli!

  Link til søknadskjema finner du nederst på denne siden. Søknadene vurderes løpende. Send inn søknaden din i dag!

  Hva er Emax?

  Emax handler i stor grad om å benytte entreprenørskap til å løse samfunnsproblemer. Emax strekker seg over fem dager, og er i år på grunn av covid-19 helt digitalt. Deltakerne utfordres på egne ferdigheter og kunnskap om entreprenørskap i et fint samspill med workshops, inspirerende foredrag og en konkurranse som løper gjennom hele arrangementet. Vi legger også opp til aktiviteter som bidrar til å bygge gode og positive nettverk.

  Søndag 2. august er det en to timers samling for å møte laget sitt. Mandag til onsdag er fulle dager og så avsluttes det hele med en avslutning på en time torsdag. På Emax utvikler Innovasjon Norge sammen med Ungt Entreprenørskap og STARTcentrum AB talenter som kan skape Norges neste store globale selskap.

  Når og hvor er Emax?

  2.- 6. august 2020 der du bor, eller selv ønsker å oppholde deg under disse dagene. Du bør sikre deg at du har god kapasitet på internettlinje, tilgang til PC med godt kamera, mikrofon og høyttalere.

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.