Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Webinar: Innovasjonssamarbeid mellom offentlig sektor og privat næringsliv

   Tom Merton / Getty Images
  Tom Merton / Getty Images

  Lær hvordan du kan få støtte fra oss gjennom et samarbeid mellom offentlig sektor og privat næringsliv.

  Vi finansierer nå flere gode innovasjonspartnerskap. Her kan sykehus, kommuner, etater og andre offentlige virksomheter få både prosessveiledning og finansiering til å gjennomføre innovasjonssamarbeid med næringslivet. Vi søker fremoverlente offentlige aktører som vil skape helt nye løsninger på sine behov.

  Webinaret er gratis og er aktuelt for deg som ønsker å vite mer om:

  • Hva et innovasjonspartnerskap er, og hvordan du kan søke
  • Hvilke prosjekter kan være aktuelle
  • Hva Innovasjon Norge kan tilby
  • Og hva Innovasjon Norge krever

   

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.