• EN
 • Logg inn
 • Informasjons- og innspillsmøte for næringslivsdelegasjon til Vest-Afrika - høsten 2021

  Lagos er Nigerias største by og finanshovedstaden i landet. Unsplash
  Lagos er Nigerias største by og finanshovedstaden i landet.Unsplash

  Norwegian-African Business Association (NABA), Norwegian Energy Partners (NORWEP) og Innovasjon Norge ønsker velkommen til informasjons- og innspillsmøte i forbindelse med vår planlagte delegasjonsreise til Nigeria og Ghana 22.-26. november 2021.

  Vest-Afrika er et spennende marked med et stort behov for infrastruktur og energi, noe som gir unike muligheter for de rette bedriftene.

  Næringslivsdelegasjonen skal være en døråpner for gode nettverk og kartlegging av potensielle partnere. I tillegg blir bedriftene bedre kjent med lokale rammevilkår og Norges ambassader i Abuja og Accra.

  Denne delegasjonsreisen vil ha hovedfokus på energi, teknologi og urbanisering (herunder avfallshåndtering, waste water management og transport).

  Nigeria er det afrikanske kontinents største økonomi. Til tross for pandemien forventes det at Nigeria vil ha en økonomisk vekst på henholdsvis 1,5 prosent i 2021 og 2,9 prosent i 2022 (Afrikabanken). Et stort antall norske bedrifter er engasjert i Nigeria, innenfor maritim industri, olje og gass, fornybar energi og sjømat. Nesten halvparten av befolkningen mangler tilgang til elektrisitet, og det er ett av mange eksempler på markedspotensialet for norske bedrifter i landet.

  Ghanas økonomiske vekst har siden 2017 plassert landet blant Afrikas ti raskest voksende økonomier. Koronapandemien har begrenset Ghanas økonomiske vekst betydelig, men allerede i 2021 forventes det, i følge Afrikabanken, at den økonomiske veksten i Ghana økes til 4 prosent. Mer enn 50 norske selskaper innenfor IKT, olje og gass, maritim industri og fornybar energi er allerede tilstede i Ghana.

  Oslo/digitalt

  Tid:

  Sted:Akersgata 13/Teams

  Frist:18 aug 2021

  Kontakt:Tron Andre Svanes

  Påmelding

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.