Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Informasjonsmøte om virkemidler for dronenæringen

   Unsplash
  Unsplash

  Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) inviterer i samarbeid med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd til et informasjonsmøte om hvilke muligheter som finnes i eksisterende innovasjons- og klyngevirkemidler for dronenæringen.

  Formålet med møtet er å orientere om hvilke innovasjons – og klyngevirkemidler som kan være aktuelle for aktørene i dronenæringen som ønsker å videreutvikle og kommersialisere sine prosjekter, samt hvordan man går fram for å søke om støtte til et bestemt prosjekt.

  Målgruppen er først og fremst kommersielle droneaktører, men møtet vil også være aktuelt for forskningsmiljøer og offentlige virksomheter som ønsker å samarbeide med dronenæringen for å løse sine oppgaver.

  Program

  Kl 12:00 Velkommen og kort innledning v/ Nærings- og fiskeridepartementet

  Kl 12:10 Presentasjon av aktuelle virkemidler v/ Norges forskningsråd

  Kl 12:40 Presentasjon av aktuelle virkemidler v/ Innovasjon Norge

  Kl 13:10 Spørsmål fra deltagerne

  Invitasjon til Microsoft Teams møte blir sendt dagen før møtet til de påmeldte.

  Bakgrunn

  Som et ledd i oppfølgingen av regjeringens dronestrategi (2018), utredet Nærings- og fiskeridepartementet våren 2019 behov for et nasjonalt kompetanse- og testsenter for droner. I forbindelse med dette arbeidet ble det gjennomført en kartlegging av behov for et slikt dronesenter blant private og offentlige droneaktører. Behovsanalysen viste bl.a. at det er flere kommersielle testsentre under etablering, og at det ikke er behov for ett nasjonalt dronesenter i statlig regi. Gode alternativer for å samle ressurser og adressere behovene til aktørene i dronenæringen kan ligge i eksisterende klynge- og innovasjonsvirkemidler i regi av Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Ved å orientere dronenæringen om aktuelle virkemidler vil Nærings- og fiskeridepartementet bidra til at næringen stimuleres til å starte en prosess for utvikling av bransjeinitiativer.

  Digitalt

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.