Innovasjon Norges gründercamp - Emax 2019

/globalassets/arrangementer/emax.jpg?width=1168
Foto: Per Slagbrand

Informasjon

Lillehammer Påmeldingsfrist: 2019-05-15 15.00 Kontakt: Bård Stranheim Gratis 04.08.2019 00.00.00 08.08.2019 00.00.00 Europe/Oslo Innovasjon Norges gründercamp - Emax 2019 Bård Stranheim bard.stranheim@innovasjonnorge.no  Legg til i kalender

Er du mellom 18 og 25 år? Er du interessert i innovasjon, entreprenørskap og ledelse? Er det du som skal starte Norges neste store globale selskap? På Innovasjon Norges gründercamp lærer du mer om å starte og lede din egen bedrift. Søk nå!

Søndag 4. august møtes 100 gründerspirer fra hele landet til spennende og utfordrende dager på Lillehammer. Gründercampen Emax ønsker å utvikle talenter, gi nye ferdigheter og kunnskap til deg som ønsker å starte og lede din egen virksomhet en gang i framtiden. Vi avslutter med en staselig festaften og utdeling av en premie verdt å kjempe for.

Hva er Emax? 
Emax er Innovasjon Norges gründercamp for unge mennesker som er genuint opptatt av entreprenørskap. Deltakerne blir utfordret på egne ferdigheter og får kunnskap om entreprenørskap i et fint samspill med workshops og inspirerende foredrag. Vi legger også opp til sosiale aktiviteter og bygging av gode nettverk.

Utvikle ideer
Emax handler i høy grad om å benytte entreprenørskap til å løse samfunnsproblemer. Som deltaker vil du bli utfordret på egne lederegenskaper, vurderinger og samarbeidsevner.

"Kanonkjekt og lærerikt. Jeg sitter igjen med mye kunnskap og vennskap. Dette har gitt meg lærdom jeg kommer til å ha med meg resten av livet”.
(Tidligere deltaker)

Vinnerne får spennende reise
Deltakerne får en rekke utfordringer som løses i grupper. Vinnere vil bli invitert med på en interessant reise som Innovasjon Norge arrangerer og dekker. Tidligere vinnere har reist til Silicon Valley, Shanghai, Toronto og London.

Når skjer det?
4.- 8. august 2019

Hvor?
I lokalene til Høgskolen i Innlandet – Lillehammer.

Hvem kan delta?
Personer mellom 18 og 25 år

Hva koster det?
Innovasjon Norge dekker alle kostnader. Det eneste du som deltakerne selv må betale er reise til og fra Lillehammer.

Søknadsfrist:
15. mai 2019


Lurer du på noe?

Bård Stranheim
Prosjektleder for Innovasjon Norges gründercamp Emax
Telefon: 908 85 035
Epost: bard.stranheim@innovasjonnorge.no 

Kjersti Moe
Prosjektmedarbeider
Telefon: 468 50 330
Epost: kjersti.moe@innovasjonnorge.no

Send inn din søknad

Kjønn
Har du, eller ønsker du å etablere eget selskap?

* Benyttes til planlegging av pressearbeid rundt arrangementet. Innovasjon Norge gjør allikevel ikke pressefremstøt uten å involvere deltakerne det gjelder.

 ** Vi må be om at helseopplysninger ikke deles i dette skjemaet.

Hvilke krav stiller Innovasjon Norge til deltakerne?

Innovasjon Norge skal bidra til en bærekraftig utvikling, herunder til økt samfunnsansvar i norsk næringsliv. Innovasjon Norge forventer at deltakernes atferd og virksomhet er basert på høye krav til etiske holdninger. Dersom det blir avdekket alvorlige forhold i strid med ovennevnte, kan Innovasjon Norge ekskludere deltakeren fra å delta på Emax.

Har du spørsmål rundt dette, kan du ta kontakt med prosjektleder.

Hvordan behandler Innovasjon Norge personopplysninger?

Innovasjon Norge (organisasjonsnummer 986 399 445), Akersgata 13, 0158 Oslo er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger i tilknytning til EMAX. Les vår personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.