Innovasjonsverksted - Trondheim

/globalassets/0-innovasjonnorge.no/vare-tjenester/arrangementer/innovasjonsverksted-foto-toa-heftiba-nettside.png?width=1168
Foto: Toa Heftiba

Informasjon

Trondheim Erling Skakkesgate 33 Påmeldingsfrist: 2019-05-27 23.59 Kontakt: Bente Syversen Gratis 28.05.2019 10.00.00 28.05.2019 14.00.00 Europe/Oslo Innovasjonsverksted - Trondheim Erling Skakkesgate 33 Bente Syversen bente.sofie.syversen@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Vi tilbyr innovasjonsverksted, der du og din bedrift får innsikt i praktiske verktøy og metoder for å jobbe mer effektivt med innovasjon. Verkstedet består av to samlinger, 28. mai og 19. juni. 

Dialog med mulige kunder er sentralt i innovasjonsløpet, men hvordan skal du gå fram? Hvem skal du snakke med? Hva skal du spørre om? Hvilke hjelpemidler finnes for å få til en god prosess? Har du riktig kompetanse og ressurser til å gjennomføre et innovasjonsprosjekt? Har du kjennskap til metoder som finnes?

Innovasjonsverksted er en god start for alle som har et innovasjonsprosjekt under planlegging. Kurset egner seg best for bedrifter som ikke er helt nyetablerte, men som har aktiviteter i markedet allerede. Tilbudet er gratis, og bedrifter som allerede har et kundeforhold til Innovasjon Norge vil bli prioritert ved stor pågang. 

Etter gjennomført verksted vil du ha:
-
kjennskap til nyttige verktøy for innovasjon og forretningsutvikling
-
etablert bedre dialog med mulige kunder
-
større forståelse for kundenes behov og hvordan din bedrift best kan møte disse

Hvert verksted består av to samlinger à fire timer, og det er plass til seks bedrifter. Deltakerne får informasjon om samlingene, fasilitator og andre deltagere en uke før første dag.

Vi ønsker at to personer fra hver bedrift deltar, om mulig, da det gir mer effektiv oppfølging etter gjennomført program. Det er viktig at påmeldte deltakere ikke trekker seg. Vi har et kanselleringsgebyr for deltagere som ikke dukker opp.

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.