Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjonsverksted: Bærekraftig forretningsutvikling

   Toa Heftiba
  Toa Heftiba

  Innovasjonsverksted er en kort workshop-serie for en gruppe bedrifter med innovasjonsprosjekter i tidlig fase. 

  Vi deler tips, innsikt og praktiske verktøy for å bli mer effektiv i innovasjonsarbeidet, på veien fra forretningsidéhypotese til validert forretningsmodell. Og vi viser hvordan man kan øke sannsynligheten for å lykkes ved å rette fokus mot menneskene som skal evaluere, kjøpe og bruke de nye produktene og tjenestene. 

  Hvem er dette for? 

  • Innovasjonsverkstedet er et tilbud til bedrifter med innovasjonsprosjekter under planlegging eller i tidlig fase  
  • Kurset egner seg best for bedrifter som ikke er helt nyetablerte, men som har aktiviteter i markedet allerede, og som har ambisjoner om økt, langsiktig verdiskapning 

  Hva får du? 

  Etter gjennomført verksted, bør du sitte igjen med: 

  • Kjennskap til praktiske verktøy og tips for å bli mer effektiv i arbeidet med innovasjon og forretningsutvikling 
  • Etablert dialog med mulige kunder 
  • Bedre forståelse av kundenes behov og hvordan din bedrift best kan møte disse 

  Praktisk informasjon 

  Dette er en serie med to workshop-økter på to timer. Samlingene gjennomføres digitalt (på Teams) med praktiske øvelser på eget case og dialog med andre i samme situasjonDet forventes litt forberedelse og noe arbeid mellom øktene.  

  Dag 1: Torsdag 3. juni, kl. 09:00 – 11:00 

  Dag 1 jobber vi med forståelsen og viktigheten av kundeinnsikt, samt verktøy og metodikk for å oppnå dette. 

  Dag 2: Torsdag 10. juni, kl. 09:00 – 11:00 

  Dag 2 jobber vi med konvertere innsikten til bedre, smartere og mer lønnsomme forretningsmodeller. 

  Bærekraft vil gå som en grønn tråd gjennom begge dagene. 

  Det vil være plass til ti bedrifter pr workshop, og vi oppfordrer til minst 2 deltagere per prosjekt. Ved stor pågang prioriterer vi prosjektene / deltagerne som passer best sammen.   

  Vertskap for verkstedene er innovasjonsrådgiverne: 
  Stein Oddvar Sægrov, Fredrik Jean-Hansen og Gry Langbakk. 

  For ytterligere informasjon om Innovasjonsverksted generelt, klikk her. 

  Online

  Tid:

  Sted:Torsdag 3. juni og torsdag 10. juni

  Pris:Gratis

  Frist:20 mai 2021

  Kontakt:Torunn Totland Stangervåg

  Har dere søkt støtte fra Innovasjon Norge til dette prosjektet?
  Jeg er innforstått med at jeg må betale kanselleringsgebyr på kr 500 dersom jeg får tildelt plass på denne workshopserien og likevel ikke kan delta

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.