• EN
 • Logg inn
 • Innovasjonsworkshop med Avfallsforsk og Innovasjon Norge

  /globalassets/0-innovasjonnorge.no/vare-tjenester/arrangementer/sirkularokonomi-foto-thomas-lambert-nettside.jpg?width=1168
  Foto: Foto: Thomas Lambert

  Informasjon

  Tønsberg Quality Hotel Tønsberg, Ollebukta 3, 3126, Tønsberg Påmeldingsfrist: 25.10.2019 12.00 Kontakt: Siw Bang Larsen Gratis 30.10.2019 09.30.00 30.10.2019 21.00.00 Europe/Oslo Innovasjonsworkshop med Avfallsforsk og Innovasjon Norge Quality Hotel Tønsberg, Ollebukta 3, 3126, Tønsberg Siw Bang Larsen siw.bang.larsen@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

  Norge skal bli et foregangsland innen sirkulærøkonomi. Da behøves nye innovative løsninger for mer og bedre gjenvinning, materialgjenvinning, løsninger for ombruk og reduksjon av avfallsmengder. Vi behøver også mer design for gjenvinning og ombruk, samt bedre rammebetingelser for å styrke markedet for resirkulerte råvarer.

  Avfalls- og gjenvinningsbransjen spiller en viktig rolle i en sirkulær økonomi hvor ressursene tas bedre vare på, og leter stadig etter:

  • Ny teknologi i alle ledd av avfallspyramiden, avfallsreduksjon, ombruk, innsamling, sortering, materialgjenvinning,
  • Utvikling av nye tjenester og forretningsmodeller (herunder differensierte gebyrmodeller mm)
  • Nye samarbeidsmodeller (produsent-distributør-avfallsselskap)
  • Mer FoU-samarbeid
  • Digitalisering

  Hvem eier problemet?

  • Selskaper i bransjen og kommuner som har mål om økt materialgjenvinning
  • Private avfallsselskaper som behøver teknologi og nye løsninger for å gjenvinne avfallet bedre.
  • Norge (oss alle) som skal innfri EUs og egne mål om høyere materialgjenvinning og redusere avfallsmengder

  Hva er innovasjonsworkshoppen?

  Avfallsforsk går sammen med Innovasjon Norge for å utløse flere innovasjonsprosjekter. Vi bruker innovasjon som en metode for å løse samfunnsutfordringer og skape verdier! Målet med innovasjons-workshoppen er å hjelpe innovative ideer over fra en ide-fase til et reelt prosjekt. Innovasjon Norge stiller med verktøykasse og midler til innovasjon, Avfallsforsk med nettverket, aktørene og møteplassen.

  • Få muligheten til å motta 100.000 kr til utvikling av din idé*
  • Finn partnere, møt avfalls- og gjenvinningsbransjen og få din idé vurdert

  Workshoppen involverer prosessledelse og coaching underveis.

  Hvert team pitcher sin idé på slutten av dagen (kl 16-17). De beste ideene kvalifiseres til å motta 100 000 kroner fra Innovasjon Norge* for å jobbe videre med ideen, og får også delta pitching av ideen på kveldens middag foran ca 100 ledere i avfalls- og gjenvinningsbransjen.

  Målgruppe - hvem inviteres til å delta?

  Leverandørbedrifter, konsulentselskaper, avfallsselskap /IKS'er, oppstartsselskaper / gründere med løsninger og ideer knyttet til avfallsreduksjon og materialgjenvinning. Det er et krav at deltakerne representerer en bedrift med et org.nr.

  Det kan være bedrifter som:

  • allerede har en idé de ønsker å pitche for aktører i bransjen, med tanke på markedsavklaring, finne samarbeidspartnere mm
  • vil jobbe med å utvikle en helt nye idé basert på relevante problemstillinger i bransjen
  • er aktører i avfallsbransjen (både private og kommunale) som leter etter løsninger

  Dette er en unik mulighet til å bli mer kjent med bransjen, knytte kontakter, gjøre markedsavklaringer, finne samarbeidspartnere og koble seg på Innovasjon Norge med deres verktøykasse.

  Den eller de ideene som blir godkjent* vil motta:

  1. 100 000 kroner til prosjektavklaring / forprosjekt som forberedelse til et hovedprosjekt under Miljøteknologiordningen
  2. Deltagelse på innovasjonsverksted med IN
  3. Oppfølging/ møte med Innovasjon Norge for videre oppfølging
  4. Tilgang på veiledning fra Avfall Norge sitt nettverk

  *Tilskudd forutsetter søknad i etterkant og handlingsrom i Statsstøtteregelverket.

  Jury

  1 - Thomas Brekke, førstelektor ved USN Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge

  2 - Ida Jaarvik Hetland, Innovasjonsrådgiver i Innovasjon Norge

  3 - Sophie Wiik, Gründer og investor i Fjong / ex To Good to Go

  4 - Kristine Laake, Prosjektleder Innovation, Strategy & Sustainability i Norsk Gjenvinning

  5 - Lill Irene Cressy, Leder for sekretariatet i Oslofjordfondet

  6 - Terje Kirkeng, Prosjekt- og Utviklingsansvarlig hos Vesar AS, styremedlem i Avfallsforsk

   

  Meld deg på via denne linken innen 25.oktober kl. 12.00. 

  Det er gratis å delta, men påmelding kreves. 

   

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.