Chat med oss
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjonsworkshop: Mat i den sirkulære økonomien

   Illustrasjon av Hanne Wetland
  Illustrasjon av Hanne Wetland

  Hvordan kan vi produsere og konsumere mat på en bærekraftig måte? Bli med på innovasjonsworkshop om mat i sirkulærøkonomien. Bedrifter med løsningsforslag får presentere disse for relevante personer i matbransjen og avfallsbransjen. Det beste forslaget mottar 100 000 kroner til videreutvikling av prosjektet.

  Innovasjon Norge inviterer sammen med Avfallsforsk og No Waste til innovasjonsworkshop om mat i sirkulærøkonomien. Her får du en unik mulighet til å bli mer kjent med bransjen, knytte kontakter, gjøre markedsavklaringer, finne samarbeidspartnere og bli kjent med Innovasjon Norges tjenester. I forkant at workshopen arrangeres flere webinarer om temaet. Disse webinarene kan ses i opptak om du ikke har anledning til å delta.

  Matsirkelen

  Hvordan vi best mulig utnytter våre biologiske ressurser er tema for denne innovasjonsworkshopen. Fra jord til bord - og tilbake igjen. Hvordan kan vi sikre maksimal ressursutnyttelse og minimalt med avfall og utslipp i alle ledd?
  Vi har invitert noen aktører til å presentere sine problemer relatert til dette. De trenger hjelp fra dere. Her er noen utfordringer i matsirkelen:

  • Svinn i primærproduksjonen (landbruk og havbruk)
  • Sekundær råvare
  • Gjenvinning av viktige næringsstoffer i primærproduksjonen
  • Redusere bruk av plastemballasje i alle ledd
  • Redusere avfall i distribusjonsledd
  • Redusere matsvinn i private hjem
  • Gjenvinning av matavfall

  Målgruppe 

  Vi leter etter bedrifter som enten eier eller ønsker å løse problemer i matsirkelen knyttet til avfallsreduksjon og ressursgjenvinning. Det kan være deg som:

  • allerede har en idé du ønsker å pitche for aktører i matsirkelbransjen med tanke på markedsavklaring og samarbeidspartnere.
  • vil jobbe med å utvikle nye idéer basert på problemstillinger i matsirkelbransjen
  • jobber i avfallsbransjen og leter etter løsninger.

  Viktige datoer

  • Webinar 11. september kl. 8.30-9.30
   Introduksjon av tema, hensikten med workshopen og kriterier for konkurransen. Se opptak av webinaret.
  • Webinar 18. september kl. 8.30-9.30
   Presentasjon av noen av problemene vi ønsker løsninger på. Se opptak av webinaret.
  • Webinar- Målemetoder for verditap i matsirkelen, 25. september kl. 8.30-9.30 Påmelding
  • Webinar: Sirkulær bioøkonomi i EU, 2. oktober kl. 8.30-9.30. Påmelding.
  • Innovasjonsworkshop Thon Hotel Arena Lillestrøm 12. oktober kl. 9-17
   Personer og team jobber videre med å utvikle sin idé sammen med problemeierne. Workshopen ledes av Hanne Wetland fra Knowit. De tre beste ideene får mulighet til å pitche foran en jury som vil kåre en vinner på kvelden. Program kommer, men hold av hele dagen den 12. oktober til en fysisk samling. Påmelding.

  Innovasjonsmetode

  I forkant av innovasjonsworkshopen vil aktører i matsirkelen presentere sine problemer. Interesserte deltagere kan velge å ta tak i disse eller andre problemer i matsirkelen. Problemforståelsen er en avgjørende del av innovasjonsprosessen. I workshopen vil vi kna videre fra problem til løsning, mulig forretningsmodell og pitching av ideer for en mer sirkulær matsirkel.

  Tilskudd

  En jury velger ut en idé som mottar:

  *Tilskudd forutsetter søknad i etterkant og handlingsrom i Statsstøtteregelverket. Søker må ha et organisasjonsnummer og prosjektet må oppfylle følgende kriterier: 

  • Bidra til å løse et miljøproblem
  • Innovasjonshøyde vektlegges, det vil si hvorfor løsningen som skal utvikles er bedre sammenlignet med dagens løsninger
  • Potensial til å gi varig verdiskaping i Norge i form av nye arbeidsplasser, styrket kompetanse og økt konkurransekraft.

  Lillestrøm

  Thon Hotel Arena

  Kontakt: Siv Isabel Eide

  Gratis