Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Webinar: Intro til innovative anskaffelser og mulighetene for støtte

   Getty Images
  Getty Images

  Innovasjon Norge og Forskningsrådet lyser ut nye midler i støtte til innovative anskaffelser.

  I denne anledningen inviterer vi til et webinar om innovative anskaffelser i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling og Direktoratet for økonomistyring.

  På webinaret vil du få informasjon om hva innovative anskaffelser er og hvordan de fungerer. Du vil også få detaljert informasjon om de to prosjektformene Innovasjonspartnerskap og Førkommersiell anskaffelse, og hvordan du kan søke om støtte til disse.

  Enten du jobber med offentlige anskaffelser, er nysgjerrig på innovative anskaffelser eller bare jobber i offentlig sektor og ser behov for nye løsninger er dette webinaret perfekt for deg. Alle andre er selvfølgelig også hjertelig velkommen!

  Streaminglenke blir sendt til alle påmeldte dagen før arrangementet.

  Les mer om Forskningsrådets utlysning av forprosjekter til førkommersielle anskaffelser her og her.

  Les mer om Innovasjon Norges utlysning av innovasjonspartnerskap her.

  Digitalt

  Nasjonalt

  Gratis

  31 jan 2021

  Kontakt: Jonas Archer

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.