Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Kick-off for Horisont Europas innovasjonspilar

   Getty Images
  Getty Images

  Horisont Europa er verdens største finansieringsprogram for forskning og innovasjon. Innovasjon Norge og Forskningsrådet inviterer norske oppstartbedrifter, små og mellomstore bedrifter (SMB) og forskere til å sparke i gang innsatsen mot European Innovation Council (EIC).

  Hvem bør melde seg på?

  Norske oppstartselskaper, SMB-er og forskere som jobber med grunnleggende teknologiutvikling ("deep tech") eller banebrytende innovasjoner.

  Horisont Europa innebærer store muligheter for norske aktører. Programmet er delt inn i tre pilarer, og på dette arrangementet kan du bli bedre kjent med mulighetene for finansiering innen Pilar 3: Innovativt Europa.

  Webinaret tar for seg de ulike finansieringsmulighetene rettet mot SMB-er, oppstartselskaper og forskning.

  Pilar 3 i Horisont Europa

  Pilar 3 – Innovativt Europa skal sikre bedrifter og innovatører tilgang til finansering i form av tilskudd og kapital, tilgang til nettverk og tilgang til de beste partnerne i Europa. Pilar 3 består av tre hovedkomponenter:

  European Innovation Council (EIC): De to største finansieringsordningene er EIC Pathfinder og EIC Accelerator. Pathfinder finansierer tverrfaglige forskningsprosjekter på gjennombruddsteknologier og banebrytende innovasjoner. EIC Accelerator tilbyr tilskudd og egenkapital opp til 17,5 millioner euro til teknologibaserte oppstartselskaper eller SMB-er som jobber med innovasjoner med stort internasjonalt markedspotensial.

  European Innovation Ecosystems: Har som mål å bygge opp og skape bedre samarbeid mellom aktører i det europeiske innovasjonsøkosystemet. Initiativene er rettet mot både bedrifter, næringsklynger, akademia og investormiljøer.

  European Institute of Innovation and Technology (EIT): EIT fokuserer på å integrere forskning, høyere utdanning, næringsliv og entreprenørskap og tilbyr finansiering innenfor tematiske områder som helse, klima, energi, digital og mobilitet.

  Temaer som dekkes:

  • Hvilke muligheter finnes for norske aktører i Horisont Europas Pilar 3 Innovativt Europa og hva skal til for å oppnå suksess?
  • Møt forskere og bedrifter som har lykkes med å motta EU-finansiering og lær av deres erfaringer.
  • Hvordan kan Innovasjon Norge og Forskningsrådet hjelpe?

  Program

  • Henrik Aasheim, forsknings- og høyere utdanningsminister, Kunnskapsdepartementet
  • Iselin Nybø, næringsminister, Nærings- og fiskeridepartementet
  • Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge
  • Mari Sundli Tveit, administrerende direktør, Forskningsrådet
  • Anita Krohn Traaseth, medlem i EIC Advisory Board

   

  • Horisont Europas innovasjonspilar: Benedicte Sognefest, fagspesialist, Horisont Europa, Innovasjon Norge
  • EIC Pathfinder: Pål Malm, Nasjonalt kontaktpunkt for EIC, Norges forskningsråd
  • Erfaringer fra EIC Pathfinder: Bodil Holst, professor, Universitetet i Bergen
  • EIC Accelerator: Maria Erdal Askim og Kathleen Myklatun Skarbøvik, Nasjonalt kontaktpunkt for EIC, Innovasjon Norge
  • En bedrifts erfaringer: Sverre Moen, administrerende direktør, Sensibel AS
  • EIC Accelerator fra et investorperspektiv: Kristin Aamodt, investeringsdirektør, ArcTern Ventures
  • Europeiske innovasjonsøkosystemer: Mathias Aguirre Havgar, leder for Innovasjon Norges EU-team
  • European Institute of Innovation and Technology (EIT). Waqar Ahmed, Nasjonalt kontaktpunkt for EIT, Norges forskningsråd

   

  Arrangører: Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

  Horisont Europa arrangement.jpg

   

  Ønsker du å lære mer om dette?

  Meld deg på her:

  Digitalt

  Tid:

  Sted:Nasjonalt

  Pris:Gratis deltagelse

  Frist:08 mar 2021

  Kontakt:Benedicte Sognefest

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.