Innspillskonferanse om mangfold i norsk gründerskap

/globalassets/0-innovasjonnorge.no/vare-tjenester/oppstart-av-bedrift/diversity-1920-gettyimages-755652359.jpg?width=1168
Foto: Maskot/Getty Images

Informasjon

Oslo Kanonhallen på Løren, Peter Møllers vei 2 Påmeldingsfrist: 2019-06-05 23.59 Kontakt: Eva Finseth Gratis 12.06.2019 08.30.00 12.06.2019 13.00.00 Europe/Oslo Innspillskonferanse om mangfold i norsk gründerskap Kanonhallen på Løren, Peter Møllers vei 2 Eva Finseth Eva.Finseth@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Hva må til for at norsk næringsliv skal bli mer mangfoldig? Hvordan kan vi få et større mangfold blant dem som skaper sin egen arbeidsplass?

Vi vet at et mangfoldig næringsliv er viktig for å gjøre Norge til et bedre gründerland. Som statsråder med ansvaret for næringsliv, gründerskap og integrering, inviterer Innovasjon Norge på vegne av oss til et møte om mangfold i norsk gründerskap.  

Mangfold handler ikke bare om kjønn eller etnisk bakgrunn. Mangfold handler også om ulik alder, bakgrunn, kompetanse og synspunkt. Vi ønsker innspill til hvordan vi bør tilrettelegge for økt mangfold i norsk næringsliv.

Det foregår en rekke politiske prosesser og arbeider som omhandler dette, blant annet gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet, strategi for små- og mellomstore bedrifter, handlingsplan for kvinnelige gründere, integreringsstrategien og kompetansereformen.

Skal vi lykkes best mulig med tiltakene, må vi lytte til dem det angår. 12. juni samles gründere, representanter for næringslivet, investorer og virkemiddelapparat for felles erfaringsutveksling. Vi trenger dine meninger og innspill også. Håper du har anledning til å komme.

Hilsen næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Påmelding:

Påmeldingen er avsluttet.

Program

08.30 – 09.00: Frokost og kaffe

09.00: Velkommen fra statsråd i Nærings- og fiskeridepartementet Torbjørn Røe Isaksen og Kunnskapsdepartementet Jan Tore Sanner

09.15: Fra norskkurs til gründer på 123! av Aiman Shaqura, gründer Charge Incubator. Charge Incubator er et akselerator- og inkubatorprogram for innvandrere.

09.30: 5 tiltak for det norske mangfoldeventyret av Maria Amelie, Startup migrants: bok og nettsamfunn for flyktninger og innvandrere.

09.40: Veien til integrering og gründerskap av Olivier Mukuta, gründer VippiCash. Selskapet utvikler en tjeneste der avsenderen kan låse penger i varer og tjenester – for eksempel i mat eller helse.

09.50: Slampoesi av Jeaninne Masika Lukusa. Poet, muntlig forteller og tidligere Oslomester i Slam Poesi.

09.55: Presentasjon av gruppearbeid - Hvordan få mer mangfold i norsk gründerskap?

10. 15: Gruppearbeid

11.15: Oppsummering

11.20: Mestringsguiden

11.30-12.15: Lunsj og nettverk

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.