Chat med oss
 • EN
 • Logg inn
 • NKIU 2020 - Næringsfremvikling

  /globalassets/0-innovasjonnorge.no/vare-tjenester/arrangementer/afrika-data-1920.jpg?width=1168
  Foto: Unsplash

  Informasjon

  Oslo Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Majorstuen Kontakt: Trond Andre Svanes 1000 kroner 06.02.2020 13.00.00 06.02.2020 16.30.00 Europe/Oslo NKIU 2020 - Næringsfremvikling Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Majorstuen Trond Andre Svanes Tron.Andre.Svanes@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

  Afrika trenger 10 til 20 millioner nye arbeidsplasser. Norske selskaper og norske myndigheter kan bidra betydelig.

  Ingen utvikling uten bærekraftige arbeidsplasser og bedrifter som driver lønnsomt. Afrika trenger millioner av nye arbeidsplasser. Norsk næringsliv kan ikke løse disse problemene, det kommer de afrikanske landene selv til å gjøre. Men vi kan bidra på veien.

  Norske selskaper og norske myndigheter kan bidra med jobbskaping, innovasjon, teknologiske løsninger, kompetanseutvikling, global verdikjedeetablering og myndighetsarbeid for å få til et godt næringslivsklima.

  Innovasjon Norge, Norad og NHO inviterer til NKIU - Næringslivets Konferanse for Internasjonalisering og Utvikling. Lær mer om hva som må til for å lykkes i internasjonaliseringsprosessen, og bli med i debatten om det bør være en tettere sammenheng mellom næringsutvikling og næringsfremme.

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.