• EN
 • Logg inn
 • Nordic EV Summit 2021

   Sverre Hjørnevik
  Sverre Hjørnevik

  Hovedtema for Nordic EV Summit 2021 er "Entering the Electric Era", som denne gang inkluderer sjø, land og luft. Arrangementet var opprinnelig planlagt i april 2020, men har på grunn av situasjonen med koronaviruset blitt utsatt til 10-11.november 2021. 

  Det internasjonale energibyrået spår at antallet elbiler i verden kan være så høyt som 220 millioner enheter innen 2030. Alle må lades med fornybar energi. 

  Innovasjon Norge har i en årrekke vært sponsor for både den nordiske og den globale Electric Vehicle Summit - et viktig utstillingsvindu for norske selskaper og klynger innen smart mobilitet og utslippsfri transport.

  Hvorfor bør du delta?

  • Nordic EV Summit er den største nordiske møteplassen og nettverksarena for mobilitet og teknologi, og tiltrekker seg selskap fra hele verden.
  • Konferansen er en unik mulighet for å eksponere norske løsninger for internasjonale kunder, investorer og forretningspartnere.
  • Norske bedrifter og klynger får tilgang til et stort nettverk og muligheter for å knytte kontakter for fremtidig «business»

  Temaer

  Vi får et globalt perspektiv langs følgende fire sentrale temaer:

  • EV-retningslinjer over hele verden
  • Morgendagens energi
  • Batteriteknologi og volum
  • Masseproduksjon

  For mer informasjon om NEV2021

  Kontaktperson i Innovasjon Norge:

  Tone Varslot Stave

  Lillestrøm

  Tid:

  Sted:Norges Varemesse

  Kontakt:Tone Varslot Stave

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.