Eksportkonferansen 2019

/globalassets/banner-face.jpg?width=1168

Informasjon

Oslo Clarion Hotel The Hub Kr 1250,- 30.04.2019 12.00.00 30.04.2019 16.00.00 Europe/Oslo Eksportkonferansen 2019 Clarion Hotel The Hub Eirik Henriksen, Eirik.henriksen@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Eksportkreditt Norge, GIEK, GIEK Kredittforsikring og Innovasjon Norge ønsker velkommen til Eksportkonferansen 2019 – årets viktigste konferanse for alle med interesse for norsk eksport.

 

Hvordan kan vi tette eksportgapet? 
Internasjonal handel er avgjørende for Norges velstand. Vi har mange gode eksportbedrifter som hevder seg i den globale konkurransen, men samtidig taper Norge eksportandeler sett i forhold til land vi vanligvis sammenligner oss med. Hvorfor er det slik, og hvordan skal vi snu trenden? Temaet for Eksportkonferansen 2019 er «Hvordan kan vi tette eksportgapet?». 

Arne Hjeltnes vil lede oss gjennom dagen som er fylt med spennende foredrag, innlegg og debatter. Konferansen avsluttes med utdeling av Eksportprisen 2019, etterfulgt av mat, drikke og mingling.

Les mer og meld deg på 

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.