• EN
 • Logg inn
 • Svensk-norsk AgTech 2020 - med digitale nettverksmøter

  Landbruksteknologi er i rivende utvikling. Flust av bedrifter står klare til å skape morgendagens løsninger til glede for bønder og forbrukere. Maten skal produseres sunnere, mer miljøvennlig og klimavennlig. Digitaliseringen av fjøs og jorder er på ingen måte et fremtidsscenario – det skjer her og nå!

  Hvis du er interessert i hva som rører seg innen landbruksteknologi og bærekraftig matproduksjon i Sverige og i Norge, bør du få med deg AgTech Norway.

  AgTech Norway har vært arrangert tre ganger tidligere under navnet LandTek. I år blir den fysiske konferansen erstattet av et webinar. Årets program er minst like spennende som foregående år. Temaet i år er hvordan teknologi kan skape bedre helse for både planter og dyr.

  I år samarbeider vi tett med våre naboer i Sverige. Målet er at AgTech Norway skal videreutvikle et allerede godt samarbeid mellom Sverige og Norge, både på forskning og mellom landbruksteknologibedriftene. Vi tror Sverige og Norge har komplementære ferdigheter som gjør at vi sammen står sterkere for å lykkes i et sterkt voksende marked for landbruksteknologi, nasjonalt og globalt.

  På AgTech får du muligheten til å få nye og interessante kontakter. Selv om arrangementet nå blir digitalt, har vi stor tro på at det også i år kan komme nye forskningsprosjekter og bedriftssamarbeid ut av de digitale nettverksmøtene i b2match.

  Arrangørene av AgTech Norway er Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, NFEA og Norsk Landbrukssamvirke.

  Webinar

  Påmeldingsfrist: 20 okt 2020

  Kontakt: Marit Valseth