Chat med oss
 • EN
 • Logg inn
 • Webinar: Velferdsteknologi i Europa med EØS-midlene

  /globalassets/0-innovasjonnorge.no/vare-tjenester/arrangementer/robot-foto_unsplash-nettside.jpg?width=1168
  Foto: Unsplash

  Informasjon

  Nasjonalt Webinar Free 24.09.2020 11.00.00 24.09.2020 12.30.00 Europe/Oslo Webinar: Velferdsteknologi i Europa med EØS-midlene Webinar Legg til i kalender

  Under Oslo Innovation Week inviterer Innovasjon Norge til et digitalt arrangement innenfor velferdsteknolog. Formålet er å informere om hvordan norske bedrifter kan ta del i utviklingsprosjekter som kan motta støtte fra EØS-midlene.

  Arrangementet organiseres i anledning "Calls for Proposals",  utlysninger der norske bedrifter kan bli med i samarbeidsprosjekter for utvikling av innovative løsninger innenfor velferdsteknologi.

  Det er ute en utlysning på 2 millioner Euro i Bulgaria, men det forventes at det vil komme utlysninger i Polen, Slovakia, Estland og Latvia.

  Program    

  • Webinar: Her vil det bli delt informasjon om EØS-midlene og demonstrert hvordan dette kan være relevant for norske bedrifter.
  • Matchmaking: Her vil det være mulig å booke digitale møter med bulgarske, polske og andre europeiske bedrifter for å diskutere potensielle samarbeidsprosjekter som kan få støtte fra EØS-midlene.

  Målgruppe

  Små og mellomstore bedrifter, forskningsinstitusjoner og andre organisasjoner som er aktive innen smart helse og velferdsteknologier. De må være i et stadium hvor de har kapasitet og ønske om å delta på internasjonale utviklingsprosjekter.

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.