• EN
 • Logg inn
 • Webinar: Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge

   Getty Images
  Getty Images

  Som følge av ekstrabevilgningen til Innovasjon Norge på nær 4,8 milliarder kroner er et oppdatert tjenestetilbud fra Innovasjon Norge nå klart. Av de nye midlene skal 2,1 milliarder deles ut som ekstraordinært tilskudd til innovasjonsprosjekter.

  I dette webinaret vil vi gå i dybden på blant annet:

  • Hva er egentlig et innovasjonsprosjekt?
  • Hvilke kostnader kan vi dekke?
  • Hvor mye kan du søke om til ditt prosjekt?
  • Hvordan gå frem for å søke?

  Vi samler all informasjon om våre tiltak her.

  Webinaret er gratis og åpent for alle, men krever påmelding. Opptak av webinaret vil bli publisert på våre nettsider i etterkant.

  Meld deg på:

  Online

  Kontakt: Marianne Tonning Kinnari

  Gratis