Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Webinar-serie del 2: Brexit – hva nå?

   Simon Frederick
  Simon Frederick

  logologo logo    logo

  EU og Storbritannia har nettopp inngått en avtale. Norge har en overgangsavtale med Storbritannia, og forhandler om en frihandelsavtale. Hva betyr dette for oss?

  Hvordan blir samhandelen mellom våre to land? Hva må norske bedrifter tenke på for at de fortsatt skal kunne drive business med Storbritannia? Hva vil brexit ha å si for norsk næringsliv? Dette er noen av mange spørsmål og uklarheter. Derfor inviterer vi, sammen med NHO, Virke og ICC Norge (International Chamber of Commerce) til en webinarserie om Storbritannia etter brexit.

  Del 2, 28. januar – FLYT AV VARER

  Hva vil endre seg når det gjelder toll- og opprinnelsesregler, transport og logistikk? Dette vil våre foredragsholdere forsøke å svare på. Du vil høre fra:

  • Innovasjon Norges eksportsenter
  • ICC Norges eksperter på Incoterms
  • DHL, et av verdens ledende logistikkselskap
  • International Chamber of Commerce (ICC) Storbritannia v/ Chris Southworth (Secretary General)

  Se også våre andre webinar i serien, flyt av personer 14. januar og flyt av tjenester, 11. februar.

  Meld deg på del 2

  Online

  Gratis

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.